Aktuality

18.červenec 2013

Úhrada za pořádání soutěží družstev – jaro 2013

 
Výbor Pražského atletického svazu na svém jednání dne 9. července 2013 schválil na návrh předsedy soutěžní komise, aby oddíly (pořadatelé) jednotlivých kol soutěží družstev zaslaly na adresu PASu fakturu za pořádání jednotlivých soutěží za uplynulé období dráhové sezóny 2013 v plné výši.

Např.

Fakturujeme Vám za pořádání soutěží družstev v I. části atletické sezóny 2013
1. kolo dvojboje mladšího žactva            16. 5. 2013                                  5000,-
1. kolo staršího žactva – skupina „A“      15. 5. 2013                                   8000,-
3. kolo mužů a žen                                  27. 6. 2013                                 12000,-

Celkem                                                                                                      25000,-