Aktuality

26.leden 2014

Termíny 2014 a přihlášky k soutěžím družstev

 

Vážení přátelé,

výbor Pražského atletického svazu na svém jednání 16. ledna 2014 schválil termínovou listinu hlavní sezóny PAS roku 2014 a principy soutěží družstev pro jednotlivé věkové kategorie. Vzhledem k časovým možnostem a schvalovacím postupům se na Vás obracíme s žádostí, o doplnění termínové listiny PAS o závody, které chcete v letošním roce pořádat a chcete je zveřejnit v termínové listině a brožuře PAS 2014 II. díl.

Současně Vás žádáme o zaslání přihlášky k soutěžím družstev PAS v roce 2014 ve vyplněném souboru, ke stažení zde, nejpozději do středy 12. února 2014 na e-mailovou adresu PAS.

Dále se na Vás obracíme s žádostí o návrh na řídící pracovníky jednotlivých soutěží, hlavně pak pro soutěž mužů, kde dlouholetý řídící soutěže pan Miroslav Kalous „postoupil“ se svým týmem do II. ligy.

Děkujeme za spolupráci a žádáme Vás o dodržení termínů.

S pozdravem

Bedřich  S k á l a ,                                                         Jan  R u d a ,
sekretář a hospodář PAS                                           předseda soutěžní komise PAS