Aktuality

9.duben 2010

Hlavní úkoly PAS pro rok 2010

 
Výbor PAS na svém jednání 8. dubna odsouhlasil hlavní úkoly pro rok 2010.
 1. Zabezpečit řádný průběh pražských přebornických soutěží jednotlivců a družstev.
 2. Při pražských soutěžích v maximální možné míře využívat počítačový program Kancelář.
 3. Hledat a uskutečňovat nové způsoby soutěží, především mládeže (koedukované štafety, koedukovaná družstva, společné starty mužů a žen, nové způsoby bodování).
 4. S předstihem připravit pražskou halovou sezónu 2011 včetně zabezpečení přetlakové haly na Strahově pro potřeby pražských klubů a oddílů.
 5. Zabezpečit delegaci rozhodčích na všechny pražské soutěže sezóny 2010 a využívat přitom spolupráci se středočeskou komisí rozhodčích.
 6. V jarních měsících uskutečnit školení rozhodčích III. třídy a na podzim pak seminář pro rozhodčí II. a III. třídy.
 7. Usilovat o jednotné sportovní vybavení pro rozhodčí.
 8. Nadále pokračovat v pořádání meziměstského utkání mladšího žactva Praha – Brno.
 9. Pokračovat v pořádání Běžeckého poháru mládeže.
 10. Podílet se na organizaci pražského přeboru veteránů.
 11. Usilovat o začlenění účastníků pražských běhů mimo dráhu do pražských klubů a oddílů.
 12. Usilovat o získávání grantů pro pražské soutěže a spolupořadatelství  pražských soutěží.
 13. Zabezpečit školení, doškolení a seminář pro pražské trenéry.
 14. Velkou pozornost věnovat pražským webovým stránkám, jako hlavního zdroje informací pro pražské kluby a oddíly.
 15. Mimořádnou pozornost věnovat bezpečnosti při pražských soutěžích včetně monitoringu bezpečnostních nedostatků.
 16. Průběžně věnovat pozornost pražským SCM.
 17. Vyhodnotit činnost pražských sportovních středisek.
 18. Zabezpečit vyrovnanost rozpočtu.
 19. Projednat další činnost některých pražských klubů a oddílů.