Aktuality

20.listopad 2014

Výzva k podání grantu

 
Na základě usnesení společného zasedání výboru a zástupců oddílů vyzýváme výbory pražských oddílů a klubů k podání žádosti na zařazení do grantu hl. m. Prahy na rok 2015 v oblasti:

- vybavení atletickým náčiním pro mládežnické kategorie
- vybavení nářadím pro mládežnické kategorie

Termín pro podání: neděle 30. listopadu 2014 do 24.00 hodin elektronickou poštou na adresu pas@pas-atletika.cz.

Žádost musí obsahovat :
1. Název oddílu/klubu (v případě že oddíl nemá právní subjektivitu, pak název TJ či jiné střešní organizace), sídlo podle stanov, IČ, jméno statutárního zástupce a bankovní spojení (název bankovního domu a číslo účtu).
2.  Název a počet požadovaného náčiní či nářadí s podrobnou specifikací (např. hmotnost, výrobce apod), cenu za 1 ks včetně DPH.
3. Jméno, příjmení a funkci pracovníka, který žádost za oddíl/klub podává.

Bedřich Skála, sekretář PAS