Aktuality

13.duben 2015

Usnesení valné hromady PAS

 
Valná hromada Pražského atletického svazu dne 7. dubna na základě svého jednání postupně přijala následující usnesení:

I. Valná hromada schválila

1. Složení pětičlenného pracovního předsednictva: Adriana Dvořáková, František Fojt, Petr Šarapatka, Vladimír Tikal a Libor Varhaník.

2. Předložený program valné hromady

3. Předložený návrh jednacího řádu valné hromady.

4. Složení tříčlenné mandátové komise: Jitka Fialová, Bedřich Skála a František Zouhar.

5. Výroční zprávu za období 2013 – 2014, přednesenou předsedou Pražského atletického svazu, doplněnou dalšími členy výboru PAS, včetně statistických přehledů uvedených v písemném podkladovém materiálu.

6. Výsledky hospodaření Pražského atletického svazu za rok 2014, které skončilo přebytkem ve výši 124 158,49 Kč, při nákladech, které činily 7 679 120,55 a výnosech ve výši 7 803 279, 04 Kč. V roce 2014 nevznikla Pražskému atletickému svazu daňová povinnost.

7. Zavedení nového poplatku za administraci grantových programů ve výši 1,5 % z přiděleného grantu.

8. Zprávu mandátové komise o účasti na dnešním jednání valné hromady.

II. Valná hromada zvolila

Na návrh výboru PAS a delegátů valné hromady sedmnáct delegátů Prahy na valnou hromadu Českého atletického svazu ve složení: Radek Bártl, Jitka Fialová, Dita Franklová, Milan Gála, Ladislav Kárský, Petr Kratochvíl, Jiří Kryštof jun., Jaroslav Kubica, Jindřich Linhart, Jan Ruda, Bedřich Skála, Petr Šarapatka, Jindřich Šimánek, Vladimír Tikal, Kristina Volfová, Zbyněk Zahrádka, František Zouhar.

III. Valná hromada vzala na vědomí

1. Zprávu revizora Pražského atletického svazu.

2. Účast sedmi delegátů delegovaných pražskými oddíly/kluby na valnou hromadu Českého atletického svazu: Dukla Praha, SK ZŠ Jeseniova, Spartak Praha 4, SK Kotlářka Praha, Univerzitní sportovní klub Praha, ASK Slavia Praha, PSK Olymp Praha.

Kompletní zápis z VH