Aktuality

25.červen 2015

Sdělení pro pražské oddíly a kluby

 
Výbor PAS na základě odsouhlasení Grantu hl. m. Prahy pro období od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 ve výši 7 000 000 Kč, schválil na svém jednání dne 24. 6. 2015 v souladu s podaným grantem rozdělení této částky mezi pražské oddíly a kluby.

Podrobné rozdělení je v tabulce ke stažení.

Zároveň také výbor schválil:

1. Doporučit pražským oddílům a klubům, stejně jako v minulých obdobích, navýšit schválenou částku o 20 % svojí spoluúčasti z vlastních finančních prostředků. Výbor PAS je rozhodnutý při projednávání grantu na další  období přihlédnou k tomu, jak oddíly/kluby přistoupily k realizací doporučení výboru PAS o navýšení Grantu.

2. Termín pro odevzdání podepsaných realizačních smluv, stanovil na středu 1. července 2015. Smlouvy se odevzdávají sekretáři PAS.

Bedřich  S k á l a, sekretář a hospodář PAS