Aktuality

23.září 2015

Důležité sdělení PAS pro oddíly

 
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 15. září 2015 PROGRAMY NA STÁTNÍ PODPORU SPORTU.

Podrobně zde

PROGRAM VIII – ORGANIZACE SPORTU VE SPORTOVNÍCH KLUBECH

je zaměřen na podporu jejich všeobecné sportovní a organizační činnosti. Cílem programu je především zabezpečení práce trenérů a pedagogů při práci s mládeži a zajištění sportovního vybavení a výstroje.

Do programu se mohou přihlásit prostřednictvím ČAS nebo jiné střešní organizace sportovní kluby, které mají právní subjektivitu a splní tyto základní podmínky :

 

  • vedou účetnictví ve smyslu zákona č.563/1991 Sb.
  • vybírají pravidelně členské příspěvcky v minimální výši 100 Kč na člena a rok, u mládeže pak částku 500 Kč
  • úplně a správně vyplní žádost o dotaci se všemi přílohami

 

Český atletický svaz jako střešní organizace
vzhledem ke stanoveným termínům žádá atletické kluby a oddíly, aby obratem oznámily zda mají zájem se do tohoto programu přihlásit prostřednictvím ČAS. Na základě tohoto oznámení v nejkratší možné době bodou klubům zaslány k vyplnění v el. podobě příslušné dokumenty. Dokumenty budou také k dispozici na webových stránkách ČAS.

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA SEKRETARIÁT ČAS JE STANOVEN DO 6. ŘÍJNA 2015.

Výbor PAS žádá pražské oddíly a kluby, které využijí možnosti se přihlásit do výše uvedeného programu, aby svoji přihlášku oznámily elektronickou poštou také sekretáři PAS (pas@pas-atletika.cz).

Pražský atletický svaz toto sdělení vydává na základě žádosti pana Oldřicha Zvolánka, místopředsedy Českého atletického svazu.

Praha 23. září 2015

Bedřich Skála                                                                                   Vladimír Tikal
sekretář PAS                                                                                    předseda PAS