Aktuality

23.září 2015

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v Praze pro 2016

 
Výbor Pražského atletického svazu na svém jednání dne 22. září 2015 schválil zásady PAS k realizaci grantu hl. m. Prahy pro rok 2016.

Vyhlášené programy – s využitím pro pražské atletické kluby a oddíly, případně TJ

II.      Rozvoj sportovní infrastruktury v Praze
II. A/1 Výstavba sportovšť či jejich rekonstrukce významného rozsahu (investice)
II. A/2 Modernizace a rekonstrukce sportovišť (inveastice)
II. B Podpora energeticky náročných sportovišť
II. C Provoz veřejně přístupných sportovišť

III.     Podpora sportovních akcí v Praze
III. A Sportovní akce mezinárodního významu
III. B Sportovní akce celostátního výzbnamu
III. C Sportovní akce celopražského významu

IV.    Tělovýchovné projekty celoročního charakteru se zaměřením na sport pro všechny

Podrobnosti k těmto programů najdou pražské oddíly/kluby na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy.

Vyhlášený program pro střešní sportovní svazy v Praze – pro Pražský atletický svaz

I.     Systémový rozvoj sportovní činnosti v |Praze (soutěžní aktivity)
I. A. Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže

Termín pro podání tohoto programu je středa 13. ledna 2016.