Aktuality

16.únor 2016

Důležité upozornění k evidenci členské základny

 
Výbor Pražského atletického svazu na svém jednání dne 15. února 2016 projednal zásady nové evidence členské základny oddílů a klubů na základě rozhodnutí předsednictva ČAS a zaujal následující stanovisko:
-         výbor PAS konstatuje, že přihlášky oddílů a klubů k činnosti v letošním roce budou realizovány na základě členské základny každého oddílu a klubu, tak, jak bude uvedena v databázi ČAS k datu 29. 2. 2016;
-         výbor PAS konstatuje, že databáze jednotlivých oddílů a klubů jsou vytvářeny na základě seznamu členů, které oddíly a kluby dodaly v přihlášce k činnosti v loňském roce, doplněné o členy klubu, které jsou v centrální databázi ČAS trenérů a rozhodčích;
-         výbor PAS konstatuje, že na základě takto stanovené členské základny bude oddíl, klub také hradit za každého evidovaného člena příspěvek ve výši 30,-- Kč;
-         výbor PAS na základě zkušeností konstatuje, že centrální databáze trenérů a rozhodčích často neodpovídá aktuálnímu stavu v oddílech a klubech;
-         výbor PAS doporučuje výborům pražských oddílů a klubů v termínu do 29. 2. 2016 provést pečlivou kontrolu své  členské základny, provést případné změny v databázi trenérů a rozhodčích a požádat o případné vyřazení či doplnění databáze elektronickou poštou  (výbor oddílů v případě trenérů a rozhodčích nemůže sám změny provést):
a) v  databázi trenérů Mgr. Ivetu Rudovou – irudova@atletika.cz
b) v databaci rozhodčích Adrianu Dvořákovou – adricar@centrum.cz

V Praze 15. února 2015

Bedřich Skála, v.  r.                                                               Vladimír Tikal ,v. r.
sekretář PAS                                                                          předseda PAS