Aktuality

6.červen 2016

Schválené rozdělení finančních prostředků z GRANTU hl. m. Prahy na období 2016/2017

 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém zasedání 26. 5. 2016, schválilo pro Pražský atletický svaz  GRANT

ve výši 7,000.000 Kč na období od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017.

Podrobné rozdělení viz tabulka - odkaz

 

Výbor Pražského atletického svazu na svém jednání dne 30. 5. 2016 rozhodl, na základě schváleného

projektu o přidělení prostředků jednotlivým pražským oddílům/klubům – raalizátorům projektu.

Podrobný rozpis je uveden v příloze.

Podrobnosti k využití jsou uvedeny v realizační smlouvě uzavírané mezi Pražským atletickým svazem a

ralizátorem (oddíl, klub, TJ), která bude uzavřena s realizátory nejpozději do 18. června 2016.

Finanční prostředky obdrží realizátoři v průběhu měsíce července 2017 za předpokladu podepsání smlouvy

a řádného vyúčtování Grantu za období 2015/2016.

 

 

Vladimír T i k a l

předseda PAS