Aktuality

25.květen 2010

Výzva pražským oddílům a klubům

 
Vážení zástupci oddílů a klubů, trenéři, činovníci, rozhodčí, atleti,

dovolujeme si vás touto cestou upozornit na možnost prezentace svých oddílů na stránkách Pražského atletického svazu. Jedním z důvodů, proč jsme přistoupili na změnu webových stránek, bylo dát více prostoru oddílům (klubům) jako takovým. Aktuální podoba webu PAS umožňuje zveřejňovat texty, popř. fotky a může se tak stát prostorem, na němž máte možnost prezentovat svou činnost – novinky, zajímavé akce, atp. Své případné příspěvky zasílejte správci webových stránek Michalu Procházkovi – mprochazka@atletika.cz a v kopii sekretáři Bedřichu Skálovi – pas@pas-atletika.cz

Zároveň si vás dovolujeme požádat o zasílání propozic závodů, jež na svých stadionech pořádáte. Velmi tím usnadníte jejich prezentaci a přispějete k přehlednosti a aktuálnosti kalendáře na stránkách PAS.

Děkujeme za spolupráci,

Výbor PAS