Aktuality

30.září 2016

Valná hromada Pražského atletického svazu

 

(upozornění pro pražské atletické oddíly a kluby)

 

Výbor PAS na svém 43. zasedání 28. září 2016 schválil  svolat

řádnou valnou hromadu PAS roku 2016 na úterý 8. listopadu 2016 od 18.00 hodin

 

Pozvánku s programem a podkladovými materiály obdrží oddíly/kluby nejpozději

do 25.října 2016 písemně na svoji mailovou adresu.