Aktuality

23.březen 2017

Školení trenérů žactva (TŽ)

 

Místo: Praha

Datum: 8. - 9. 4. 2017

Pořadatel: Spartak Praha 4

Vedoucí školení: Jan Feher

 


Cena: bude upřesněna (max.2000 Kč)

Případné dotazy k tomuto školení zodpoví jeho vedoucí, Jan Feher, kontakty: mobil: 604 919

907 email:jfeher@atletika.cz . Přihlášku zasílejte na výše uvedený email nejpozději do pátku

31. 3. 2017. Musí obsahovat: jméno a příjmení, adresu (ulice, čp., město/obec, PSČ), rodné

číslo, název mateřského oddílu/klubu, email a mobil.

 

Za Metodickou komisi ČAS: Iveta Rudová