Aktuality

14.září 2017

Informace pro pražské atletické oddíly a kluby

 

Rada hlavního města Prahy svým usnesením číslo 1842 ze dne 15. srpna 2017 rozhodla o vyhlášení

Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro období 2018 - 2020

Poskytování jednoletých i víceletých účelových dotací – grantů

Informace ke stažení