Aktuality

27.září 2017

Důležité upozornění pro účastníky Prahy ve vícebojích mladšího žactva

 

Vzhledem k počtu přihlášených žáků a žákyň rozhodla technická delegátka a ředitel závodů

přijat následující opatření :

Soutěž mladších žákyň – bude zahájena v 9:00 hodin – přihlášené závodnice budou rozděleny

do čtyř skupin s rozdílným začátkem soutěže. Rozdělení do skupin s uvedením

předpokládaného začátku soutěže je u vedeno v přiložené tabulce.

Soutěž mladších žáků – má předpokládaný začátek mezi 13:45  – přihlášení závodnici budou

rozdělení do dvou skupin s rozdílným začátkem soutěže. Rozdělení do skupin je uvedeno

v přiložené tabulce.

Jaroslava W e b e r o v á                                                              Vladimír T i k a l

 

Skupiny ml. žákyň PP pětiboj 2017

Skupiny ml. žáků PP pětiboj 2017