Aktuality

5.prosinec 2017

Upozornění pro pražské atletické kluby a oddíly

 

Vyhlášení dotačního neinvestičního programu MŠMT pro rok 2018 pod názvem "MŮJ KLUB"

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchopy schválilo a vyhlásilo dne 1. 12. 2017 dotační

neinvestiční program pro kluby a tělovýchovné jednoty MŮJ KLUB pro rok 2018. Tento

dotační program spojuje dva dřívější programy, které MŠMT vyhlašovalo jako Program IV-

Údržba a provoz sportovních zařízení a Program VIII-Organizace sportu ve sportovních

klubech.

Žádosti v tomto novém programu budou podávat přímo kluby nebo tělovýchovné jednoty

pomoci informačního systému IS-SPORT, obdobně jako tomu bylo v roce 2017.

Konečný termín pro podání žádosti je stanoven na 29. prosince 2017.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách MŠMT

(http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-muj-klub-na-rok).

Vladimír Tikal - předseda PAS