Aktuality

13.červenec 2010

Úhrada za pořádání soutěží družstev a PP jednotlivců

 
Výbor PAS na svém zasedání dne 24. června schválil na návrh předsedy soutěžní komise výši finančního příspěvku pořadatelům jednotlivých kol soutěží Pražského přeboru družstev i PP jednotlivců.

Jednotlivé oddíly zašlou dle přiložené předlohy fakturu na Pražský atletický svaz, na základě které jim bude částka za pořádání uhrazena. Oddíly, které pořádaly soutěže společně, si vyúčtují náklady mezi sebou, přičemž za pořadatele a fakturujícího je vždy považován oddíl uvedený v brožuře PAS na prvním místě.

Odběratel:
Pražský atletický svaz
Pod Děkankou 82
140 00  Praha 4
IČ 70941807
Nejsme plátci DPH

Text:
Fakturujeme Vám na základě uspořádání atletických závodů soutěží družstev a jednotlivců v jarní části atletické sezóny 2010:
1/   4. 5. kvalifikace mladšího žactva – skupina B                   3 tis. Kč
2/ 19. 5. II. kolo MPD staršího žactva – skupina B                  6 tis. Kč
3/ 20. 5. I. Kolo dvojboje – mladší žactvo                              3 tis. Kč
4/ 17. 6. II. kolo MPD mládeže                                             10 tis. Kč
Celková částka                                                                     22 tis. Kč