Aktuality

7.březen 2018

Upozornění pro potencionální realizátory grantu MHMP na období 2018/19

 
Přihlášku v listinné podobě můžete předat, také osobně, u prezence
Valné hromady PAS v pondělí 12. března v hotelu Olšanka.

Přihláška musí mít všechny administrativní náiležitosti, hlavně razítko a podpis statutárního zástupce.

Bedřich  S k á l a ,
sekretář a hospodář PAS