Aktuality

1.květen 2018

Seminář řídicích pracovníků pražských soutěží družstev a technických delegátů - doporučil výboru PAS provést drobné změny pro pražské přebornické soutěže

 
Ve středu dne 25. dubna se uskutečnil seminář řídicích pracovníků a technických delegátů pražských

přebornických soutěží k jednotnému výkladu soutěžních řádů a rozpisu pražských

přebornických soutěží.

Na základě zkušenosti řídících pracovníků a po společné dohodě bylo doporučeno výboru PAS

schválit následující změny pro pražské přebornické soutěže

  • ve všech pražských přebornických soutěžích přijímat přihlášky štafet pouze na předepsaném formuláři, který bude ke stažení na webových stránkách PAS;
  • ve III. kole MPD družstev žen  místo běhu na 5000 m zařadit běh na 3000 m

 

Semináře, který řídil předseda PAS se účastnili při jedné omluvě všichni pozvaní a dále pak

sekretář PAS a pověřený předseda komise rozhodčích PAS.