Aktuality

14.září 2010

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě PRAZE na rok 2011

 
Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1177 ze dne 13. 7. 2010 vyhlásila pro nestátní  neziskové organizace a ostatní subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy následující programy:
I. Provoz a nájmy veřejně přístupných tělovýchovných zařízení
1)      provoz plaveckých bazénů v hl. m. Praze
2)      Provoz zimních stadionu v hl. m. Praze
3)      Provoz ostatních tělovýchovných zařízení v hl. m. Praze
4)      Příspěvek na nájmy tělovýchovných zařízení pro oddíly dětí a mládeže na období od 1.1.2011 do 31.12.2011

II. Odstranění havárií a s tím související rekonstrukce veřejně přístupných tělovýchovných zařízení

III. Úsporná technologická opatření pro provoz plaveckých bazenů a zimních stadionů

IV. Zkvalitnění povrchů sportovišť

V. Sportovní akce celopražského, celostátního a mezinárodního významu se zaměřením především na mládež konané v hl.m.Praze

VI. Soustředění a tréninkové kempy pro děti do 15 let na území České republiky

Termín pro písemné podání žádosti je stanoven na 1. listopadu 2010
(pro rok 2011 je stanoven pouze jeden termín pro podání)

Konzultace ke zpracování projektu:
Od 1. 9. do 1. 11. 2010 na oddělení sportu a volného času Magistrátu hl.m.Prahy, Praha 1, Jungmanova 35/29 (6. patro č. dv. 660)
(Pondělí 8.00-17.00; Úterý a čtvrtek 8.00-16.00; středa 8.00-18.00; pátek 8.00-14.30)

Obecné podmínky pro poskytnutí grantu a další podrobnosti i formuláře žádosti
1)     lze obdržet na oddělení sportu a volného času Magistrátu hl.m.Prahy;
2)     je možné získat na internetové adrese www.magistrat.praha-město.cz