Aktuality

1.březen 2010

Soutěže PAS 2010 - dopis

 

Vážené atletky, vážení atleti, milí kolegové,

na únorovém jednání VPAS byl schválen s připomínkami předložený systém soutěží družstev a termínová listina PAS pro rok 2010.

Vážené atletky, vážení atleti, milí kolegové,

na únorovém jednání VPAS byl schválen s připomínkami předložený systém soutěží družstev a termínová listina PAS pro rok 2010.

Tento materiál Vám předkládám společně s přihláškou k soutěžím družstev v roce 2010 žádám Vás o spolupráci.
-         prosím o zaslání veřejných a jiných závodů, které chcete v letošním roce pořádat a chcete je mít v brožuře PAS „soutěže 2010“ a zveřejněny na webových stránkách PASu (stačí název závodu, termín a místo konání, disciplíny, začátek závodů)
-         prosím o vyplnění přihlášky k soutěži družstev PAS pro rok 2010, včetně počtu požadovaných brožur soutěže PAS 2010 do Vašeho oddílu
-         prosím o sdělení, která kola soutěží družstev a jaké kategorie chcete či jste ochotni v letošním roce pořádat či spolupořádat (o pořadatelích PP jednotlivých kategorií a ve vícebojích je rozhodnuto viz termínovou listinu)
-         prosím o zaslání všech těchto podkladů do pátku 12. března 2010 na j.ruda@volny.cz
-         prosím o dodržení tohoto termínu!!! Vaše podklady musím zpracovat a předložit VPAS ke schválení na jeho jednání 18. 3. 2010! Co nejdříve po schválení bude brožura „soutěže PAS 2010“ zveřejněna na webových stránkách PASu www.pas-atletika.cz a dána do tisku. Předpokládaný termín rozeslání tohoto materiálu je 25. -26. 3. na adresy všech pražských atletických oddílů.
-         sledujte prosím webové stránky PASu www.pas-atletika.cz

Děkuji Vám za spolupráci.

Jan Ruda – předseda soutěžní komise PAS