Aktuality

1.říjen 2018

Informace pro výbory pražských atletických oddíl/klubů

 
Výbor Pražského atletického svazu se na svém jednání 24. 9. 2018 zabýval prvotním hodnocením průběhu

jednotlivých soutěží městského přeboru družstev v sezoně 2018 a rozhodl, požádat výbory

pražských oddílů/klubů o zaslání:

- připomínek k průběhu soutěží MPD v sezoně 2018

- návrhů na úpravu soutěžního řádu MPD pro sezonu 2019

Věříme, že Vaše připomínky a návrhy zašlete na mailovou adresu: pas@pas-atletika.cz, nejpozději do 20. října 2018.

Děkujeme, že věnujete pozornost tomuto sdělení.


Bedřich Skála ,                                                                 Vladimír Tikal,
sekretář PAS                                                                     předseda PAS