Aktuality

3.květen 2019

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 
Soutěžní komise a komise rozhodčích upozorňuje na ustanovení soutěžního řádu II., článek 3., odstavec 4.

o povinnosti startovat v přebornických soutěžích jednotlivců i družstev v oddílových dresech. Řídící pracovníci soutěží družstev, techničtí delegáti a hlavní rozhodčí budou toto ustanovení kontrolovat na základě katalogu dresů pražských oddílů a klubů.

 

Ondřej Šíp                                                  Lukáš Lebr

předseda soutěžní komise                           předseda komise rozhodčích