Aktuality

1.březen 2010

Systém soutěží družstev v Praze 2010

 

Přehled systémů soutěží družstev v Praze 2010 včetně přihlášky.

Přihláška k soutěžím ke stažení zde.


Přebor Prahy mužů a žen

ORGANIZACE:

Předpokládá se uspořádat 4 kola soutěže a to společně pro muže a ženy.  Tři kola se uskuteční v jarních termínech /květen, červen/ a čtvrté kolo na podzim /1/2 září/. Předpokládá se, že rozsah disciplín bude menší než v minulém roce a časový program bude zkrácen a zjednodušen. Družstva mohou mít v jednotlivých kolech maximálně 24 členů.

Přebor Prahy  mládeže - juniorských a dorosteneckých družstev

ORGANIZACE:

Soutěž bude mít celkem čtyři soutěžní kola, z nichž dvě se uskuteční v první části hlavní sezóny a dvě ve druhé části hlavní atletické sezóny 2010. V soutěži startují společná družstva juniorů, juniorek (ročník narození 1991-1992) a dorostenců, dorostenek (ročník 1993 a 1994) a nezapočítávají se dosažené výsledky pražských hostujících závodníků, kteří mohou startovat za svůj mateřský oddíl. Řídící pracovníci v každém kole vypracují celkovou tabulku Přeboru Prahy mládeže i tabulku pro jednotlivé kategorie, ze kterých vzejdou postupující DO SEMIFINÁLE MISTROVSTVÍ ČR. Družstvo muže mít maximálně 24 členů v každé kategorii a v jednotlivém kole /tzn. celkem 4x24/. Hostující mimopražští závodníci mohou startovat bez poplatků, jejich bodové zisky se nezapočítávají do Přeboru Prahy mládeže. O případném startu mimo bodování nehostujících atletů rozhoduje řídící pracovník soutěže. Závodníci startující mimo bodování /pražští závodníci jiných kategorií a mimopražští závodníci kategorie mládeže/ uhradí pořadateli startovné ve výši 100,-Kč.

Přebor Prahy staršího žactva

ORGANIZACE:

Soutěž se uskuteční ve třech základních kolech /květen, červen/ a finále /září/.  Soutěž je společná pro chlapce a dívky. Družstvo má maximálně 14 chlapců a 14 dívek. Pokud se do soutěže přihlásí více, jak osm družstev budou rozdělena do dvou soutěžních skupin. A finále se také uskuteční ve dvou skupinách. Finále A o titul Přeborníka Prahy bude dvoukolový, finále B se uskuteční v jeden den. Přeborník Prahy bude vyhlášen jako společné družstvo, do semifinále MČR postoupí první dvě družstva v kategorii. Postupující vypočítají řídící pracovníci z dosažených výkonů pro jednotlivé kategorie /žáky a žákyně/ zvlášť.

Přebor Prahy mladšího žactva

ORGANIZACE:

Soutěž se uskuteční ve třech částech, z nichž první a druhá část se uskuteční v jarních termínech /duben-červen/, třetí část pak na podzim /září/. V soutěži startují společná družstva chlapců a dívek, která mají maximálně 20 členů. Z tohoto počtu může být maximálně 12 chlapců. Družstva se rozdělí podle umístění družstev v roce 2009 do skupin (zpravidla do tří).

1. ČÁST – Kvalifikace /přespolní běh + kvalifikační závod/ – v jarní části /duben, květen/

2. ČÁST – DVOJBOJE a SMÍŠENÉ ŠTAFETY - tři kola se střídáním dvojbojů a smíšené štafety. 2kola v jarních termínech /květen, červen/, třetí kolo v první polovině září. Ve skoku dalekém, vrhu koulí a hodu kriketovým míčkem mají závodníci 4pokusy.

3. FINÁLE A i B – se uskuteční jako jednokolová soutěž v podzimní části atletické sezóny 2010 v rozsahu závodění mladšího žactva s omezením startu tří závodníků z družstva v disciplíně.

Soutěž přípravek

Podle počtu přihlášených oddílů dojde k rozdělení do dvou až tří skupin s přihlédnutím k dopravní dostupnosti, organizování jednotlivých závodů apod. Soutěžit se bude v rozsahu soutěží dětské atletiky – Kids atletics + štafety + případně přespolní běh. Složení jednotlivých soutěžních dnů, organizace, termíny, zajištění cen bude v kompetenci koordinátora soutěže přípravek pro každou skupinu. Koordinátor soutěže bude úzce spolupracovat s předsedou komise mládeže PAS.

Tabulka poplatků za účast družstva a příspěvků PAS na uspořádání


poplatek za družstvo

příspěvek na uspořádání

muži + ženy

5tis.Kč


společné kolo


7tis.

mládež

6tis.Kč


jedno kolo


10tis.Kč

starší žactvo

6tis.Kč


základní kolo


6tis.

finále A


7tis.Kč

finále B


6tis.Kč
mladší žactvo

3tis.Kč


přespolní běh


3tis.Kč

kvalifikace


3tis.Kč

dvojboj


3tis.Kč

finále A


7tis.Kč

finále B


3tis.Kč

Uvedené částky vychází z počtu zúčastněných družstev v roce 2009.

V případě menšího počtu družstev bude částka za uspořádání alikvotně snížena.

Upozornění:

V roce 2009 byla většina soutěží uspořádána jako společná a poplatky za účast byly stanoveny ve výši poplatků za jednotlivá družstva podle situace v roce 2008, což vedlo k výraznému prodražení soutěže, které bylo nutné uhradit z prostředků PAS. Tato skutečnost znamenala v podstatě vyčerpání všech finančních rezerv PAS. Letošní zvýšené poplatky na tuto situaci reagují, vrací se k poplatkům roku 2008 a snaží se vytvořit nezbytnou rezervu.