Aktuality

17.listopad 2010

Příprava sezony 2011

 
V článku naleznete pozvánku na seminář k pražským soutěžím v roce 2011 a potřebné podklady: návrh uspořádání soutěží jednotlivců i družstev, předběžnou termínovou listinu a harmonogram zpracování druhé části brožury PAS 2011.

Vážení pražští atletičtí pracovníci,

jak jsme Vás již informovali 16. září 2010, připravil výbor PAS seminář k pražským soutěžím v roce 2011, který se uskuteční

ve čtvrtek 25. listopadu 2010 od 17.00 hodin
na stadionu ASK Slavia Praha v klubu Mirko Huptycha,
na který Vás všechny zveme
(předpokládaná doba trvání 180 minut)

Na programu semináře je připravit pražskou atletickou sezónu v roce 2011 na základě projednání v širokém aktivu pražských atletických pracovníků. Seminář bude mít následující

Program jednání

  1. Úvodní slovo předsedy PAS
  2. Informace o pražské halové sezóně 2011
  3. Návrh pražské termínové listiny pro rok 2011
  4. Pražské atletické soutěže 2011
  • všeobecná ustanovení pro pražské soutěže
  • rozpisy přebornických soutěží jednotlivců
  • soutěžní řád MPD (Základní ustanovení včetně finančního zabezpečení, MPD mužů a žen; MPD juniorských družstev; MPD družstev staršího žactva; MPD mladšího žactva; pražské soutěže přípravek;)
  • harmonogram dalšího postupu přípravy pražských atletických soutěží v roce 2011)

Vzhledem k rozsahu a náročnosti programu zajišťuje PAS pro účastníky semináře teplou večeři, která bude podávána v průběhu jednání. Prosíme účastníky semináře, aby pro jednání měli připravené podkladové materiály, které jsou součástí této pozvánky a soutěžní brožuru vydanou pro pražské soutěže v roce 2010 (zelená).

Obracíme se na všechny pozvané pražské pracovníky, aby elektronickou poštou na adresu pas@pas-atletika.cz potvrdili svoji účast na tomto semináři nejpozději do 22. 11. 2010, abychom seminář dokázali dobře organizačně připravit a zbytečně nevydávali finanční prostředky.

Věříme, že všichni pozvaní využijí možnosti uplatnit své náměty a připomínky k pražským soutěží v roce 2011, jsme přesvědčeni, že seminář umožní připravit pražskou atletickou sezónu roku 2011 ke spokojenosti všech, kteří se jí účastní.

Těšíme se na Vaší účast i aktivní přístup.

S pozdravem

Jan Ruda, v.r.                                                                          Vladimír Tikal, v.r.
předseda soutěžní komise PAS                                                  předseda PAS

Podklady pro seminář k soutěžím v roce 2011 pro oblast

I. Všeobecná ustanovení pro pražské soutěže (brožura str. 5 – 6)
K těmto ustanovením nebyly předneseny žádné připomínky
–        pro rok 2011 předpokládáme ponechat ve stejném rozsahu s tím, že bude upravena částka při podání protestu na 300 Kč (stejně jako v halové sezóně).

II. Základní ustanovení soutěžního řádu družstev (brožura strana 7 – 11)
K těmto ustanovením byly předneseny dva náměty
-          zavést u dvojbojů mladšího žactva bodování podle tabulek pro víceboje;
-          v řadě připomínek pak odeznělo umožnit hostování  podle obecných zásad

III. Základní ustanovení rozpisu přebornických soutěží  (brožura strana 25 – 26)
K těmto ustanovením byly předneseny také dva náměty
-          dořešit otázku vyhlašování vítězů při přeborech Prahy dospělých;
-          zavést sankce za nenastoupené starty (týká se především běžeckých disciplín)

Pražské atletické soutěže 2011

Přebory Prahy jednotlivců
Předkládám návrh na změnu uspořádání Přeborů Prahy jednotlivců.
1.    Open Přebor Prahy mužů a žen pro všechny kategorie od ročníků 1995
/15. 5. Juliska/
2.    Společný Přebor Prahy mladšího a staršího žactva
/2. – 3. 6. Děkanka/
3.    Společný Přebor Prahy dorostenců, dorostenek, juniorů a juniorek
/10. – 11. 6. Eden/
4.    Přebor Prahy ve vícebojích všech věkových kategorií
/15. -16. 10. Juliska/
Vzhledem k nabité termínové listině považuji navržené termíny za neměnné. Pokud nebude návrh schválen, ponecháme stávající rozdělení v uvedených termínech.

Soutěže družstev 2011

Muži a ženy
Soutěž, která v roce 2010 doznala určitých změn na základě návrhu dlouholetých ŘP. Navrhované změny – zařadit chůzi a spojení mužů a žen do jednoho družstva nepovažuji
za přínosné.
Vysvětlení:
Nedokážu si představit, jakou by chůze měla úroveň, a navíc by došlo k výraznému prodloužení časového pořadu. Snad jen započítat z Praha – Brandýs? Společné družstvo v PP by daly dohromady v roce 2010 pouze tři kluby…

Mládež
Navrhuji následující formu soutěží.
1.    Jarní část /květen, červen/ Pražská liga mládeže
-    společné družstvo všech kategorií, každý závodník startuje ve své kategorii
-    hostování neplatí, hostující mohou startovat MB
-    první tři družstva obdrží finanční ocenění od PASu
2.    Letní část /srpen, září/ Přebor Prahy jednotlivých kategorií
-    klasicky postup do semifinále MČR, bodují i hostující
Vysvětlení:
Ponechat soutěž mládeže z důvodu nespojování do vyšší kategorie /dorostenci do juniorů/. Počty družstev v PP budou minimální. Družstvo mládeže postaví i početně menší oddíl.

Starší žactvo
Pokud bude přihlášeno 8 a více družstev navrhuji ponechat stávající model soutěže. Tři kola v jarní části soutěže, dvě finálová kola v letní části. Pro jaro nezapočítávat hostující závodníky a závodnice.
Vysvětlení:
Tento model umožňuje postavit družstvo i „menším“  oddílům. Dvě kola v základu považuji za nedostatečný počet. Starší žactvo by mělo na jaře pouze 3-4závody a to si myslím, že je málo. Starší žactvo až na jednotlivce nezávodí v soutěžích družstev dospělých.

Mladší žactvo
Systém ponechat. Družstvo tvoří 12 + 12 nebo 10 + 10. Přespolní běh + kvalifikace. 3 kola dvojboje. Jednokolové finále. Dvojboje bodovat 2+2 nikoli 1+1 nebo 3+3.
Vysvětlení:
Počty prodiskutujeme. Negativní bonifikace… Proč někoho trestat?

Přípravka
Navrhuji dvě skupiny, ve kterých soutěží přihlášená družstva. Disciplíny 60m, dálka, kriket, 500m /600m/?. Společné finále? Vyhlášení PP? Probereme, prodiskutujeme, projednáme.

Ostatní
Na semináři 25. 11. projednáme všechny připomínky zaslané na PAS.

Termínová listina PAS 2011 – návrh č.1

I. část ke stažení zde.

Duben
9. 4.        Mistrovství ČR v chůzi na 20km mužů a žen                Poděbrady
16. 4.        Mistrovství ČR v půl maratonu mužů a žen                Pardubice

Květen
8. 5.        Mistrovství ČR v maratonu mužů a žen                Praha
15. 5.        Přebor Prahy mužů a žen                        Juliska
15. 5.        Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů a juniorek v běhu na 10000m    Bílina
21. 5.        I. kolo soutěží družstev /extraliga, I.NL, II.NL/            dle losu
27. – 29. 5.    Mistrovství ČR ve vícebojích                        Praha

Červen
2. – 3. 6.    Přebor Prahy mladšího a staršího žactva                Děkanka
4. 6.        II. kolo soutěží družstev /I.NL, II.NL/                    dle losu
8. – 6.        Praga Academika                            Strahov
10. – 11. 6.    Přebor Prahy dorostenek, dorostenců, juniorek a juniorů        Eden
11. 6.        Mezistátní utkání dorostenců a dorostenek                Maďarsko
13. 6.        Memoriál Josefa Odložila                        Juliska
18. – 19. 6.    Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců
a dorostenek na dráze                        Ostrava
21. - 25. 6.    Olympiáda dětí a mládeže                        Olomouc
22. 6.        Pražská tyčka                                Praha
25. 6.        III. kolo soutěží družstev /I.NL, II.NL/                    dle losu
29. 6.        Mezistátní utkání juniorů a juniorek                    Chorvatsko

Červenec
2. – 3. 7.    Mistrovství ČR    mužů a žen na dráze                    Brno

Srpen
13. 8.        Mistrovství ČR v běhu do vrchu mužů, žen, juniorů a juniorek    Janské lázně
27. 8.        IV. kolo soutěží družstev /I.NL, II.NL/                    dle losu

Září
3. - 4. 9.    Mistrovství ČR žáků a žákyň                        Nové Město
nad Metují
10. – 11. 9.    Mistrovství mužů a žen do 22let na dráze                Písek
17. 9.        Mistrovství ČR družstev mužů a žen                    Juliska
a prolínací soutěže o I. a II. ligu                    dle losu
24. 9.        Semifinále MČR družstev staršího žactva, dorostu a juniorstva    dle losu
25. 9.        Mistrovství ČR v silničním běhu mužů, žen, juniorů a juniorek    Běchovice

Říjen
1. 10.        Mezistátní utkání žáků a žákyň                   
Mistrovství ČR družstev dorostu a juniorů                dle losu
8. 10.        Mistrovství ČR družstev starších žáků a žákyň            dle losu
15. – 16. 10.    Přebor Prahy ve vícebojích všech kategorií                Juliska

Harmonogram pro zpracování předpisu
PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE  2011 – II. ČÁST

25. 11. 2010     Projednání námětů a připomínek k soutěžím roku 2011 na semináři pražský atletických pracovníků
6. 12. 2010    Zveřejnění konečného znění pražské termínové listiny na webových stránkách PAS
6.  1.  2011    Termín pro přihlášení družstev oddílů  do  MPD
20. 1.  2011     Dokončení jednání a stanovení pořadatelů jednotlivých kol MPD a přeboru Prahy jednotlivců
24. 1. 2011      Projednání pracovní verze předpisu na jednání  výboru PAS
31. 1. 2011      Zveřejnění pracovní verze předpisu na webových stránkách PAS
10. 2. 2011      Konečný termín pro připomínky k pracovní verzi předpisu
28. 2. 2011      Konečný termín pro úhradu poplatku za účast družstva v soutěži
4.  3. 2011     Konečné projednání  předpisu v soutěžní komisi za účasti řídících pracovníků
10. 3. 2011      Schválení předpisu výborem PAS
14. 3. 2011      Uveřejnění schváleného předpisu na webových stránkách PAS
25. 3. 2011      Vydání  předpisu v tištěné podobě
15. 4. 2011      Uzavření smluv s pořadateli přeborů Prahy jednotlivců