Aktuality

21.únor 2011

Informace k volbě předsedy komise mládeže ČAS

 
Informace pro pražské oddíly v souvislosti s připravovanou doplňující volbou předsedy komise mládeže na valné hromadě ČAS dne 26. března 2011.

Výbor PAS se na svém jednání dne 19. 2. 2010 seznámil s přípravou doplňovací volby předsedy komise mládeže ČAS v souvislosti se žádosti Mgr. Víta Ruse o uvolnění z této funkce. Doplňující volba se uskuteční na valné hromadě ČAS dne 26. března 2011. Ustanovení čl. 2 odst. 2 směrnice ČAS č. 5/2004 stanoví termín pro podání kandidatury 20 dnů před konáním valné hromady, to je dne 6. března 2011.

Výbor PAS rozhodl, že kandidáti na tuto funkci z pražských oddílů mají možnost představit svůj program na jednání valné hromady PAS v pondělí 28. 2. 2010, pokud toto oznámí elektronickou poštou na adresu pas@pas-atletika.cz nejpozději do pátku dne 25. 2. 2011.

Vladimír Tikal, předseda PAS