Aktuality

21.únor 2011

Informace pro delegáty valné hromady

 
Informace pro delegáty valné hromady PAS, která se koná v pondělí dne 28. 2. 2010 od 18:00 hodin v místnosti Mirko Huptycha na stadionu ASK Slavia Praha.

Výbor pražského atletického svazu předkládá delegátům valné hromady podkladové materiály pro jednání valné hromady - ke stažení zde. Obsahují:

  • Návrh programu valné hromady
  • Návrh jednacího řádu valné hromady
  • Výroční zprávu Pražského atletického svazu za rok 2010, včetně zprávy o čerpání rozpočtu PAS v roce 2010 a výsledky hospodaření PAS v roce 2010
  • Návrh rozpočtového záměru PAS pro rok 2011
  • Návrh na volbu delegátů PAS na valnou hromadu Českého atletického svazu.