rozhodčích

Školení rozhodčích

Zpráva HR


Foto z meziměstského utkání Praha-Brno, 20. 3. 2010

Delegace rozhodčích

Zápisy komise rozhodčích (aktuální i starší)


Složení komise s úseky zodpovědnosti


předsedkyně

Adriana Dvořáková (AD) 
tel: 602200646, email: adricar@centrum.cz

delegace

Tereza Trčková (TT)
tel: 737629594, email: tereza.koskova@seznam.cz

školení

Alena Belzová (AB)
tel: 732709841, email: alena.belzova@mkcr.cz

zprávy HR, vyhodnocení činnosti rozhodčích (od 1.9.2017)

Lukáš Lebr (LL),
tel: 724757357, email: lebr@volny.cz

pravidla

Zdeněk Simon (ZS)
tel: 608851688, email: zsimon@centrum.cz

sekretář

Marcela Horáčková (MH)
tel: 737323859, email: marcela.horackova@volny.cz