Zápisy rozhodčích 2009

Zápis

ze schůze KR PAS ze dne 9.12. 2009

Přítomni: J. Kryštof, T. Trčková, O. Mácha, A. Belzová, M. Horáčková, V. Henclová, K. Mácha

 1. Organizační záležitosti (databáze, průkazy, jubilea):
 1. Soutěže (zkušenosti ze závodů, pravidla):
 1. Delegace:
 1. Vánoční hala zajištěna. HR – Strachota, kamera – Jurečka, ST – Müller

12.-14.2.2010 MČR viceboje: HR – Kubica, ZHR – J. Kryštof, ST – P. Mácha, Kryštof ml.
20.-21.2.2010 MČR D+J: HR – Utěkal, ZHR – M. Horáčková, ST – Müller, P. Mácha
24.-25.2.2010 PP žactva: HR – Belzová, ST – O. Mácha, Kryštof ml.
27.-28.2.2010 MČR M+Ž: HR – Dvořáková, ZHR – Belzová, ST – Hanykýř, Utěkal

 1. Různé:
 1. K. Mácha vytkl Komisi organizaci práce. Komise uvedla, že rozdělení úkolů přetrvalo z období, kdy Komisi vedl P. Utěkal.
 2. K. Mácha dále kritizoval nedostatečné zajištění konání prolongačního semináře. Komise uvedla, že na seminář bylo pozváno 19 rozhodčích, ostatních 47 dotázaných nereagovalo na písemnou výzvu k další práci v rozhodování.
 3. K. Mácha taktéž kritizoval nedostatečné množství účastníků školení II. třídy rozhodčích. Komise uvedla, že pozvánka na seminář byla řádně uveřejněna, na tuto výzvu reagovalo pouze 8 osob, z toho 3 se později z účasti omluvily.
 4. K. Mácha Komisi vytkl, že kooptace A. Belzové nebyla uvedena v zápise. Komise uvedla, že A. Belzová byla do Komise kooptována z důvodu ukončení činnosti O. Máchy v komisi ke konci roku 2009, a to po vzájemné dohodě.
 5. V. Henclová a K. Mácha oznámili ukončení činnosti v Komisi rozhodčích PAS ke dni 9.12.2009.
 1. Plán Komise na rok 2010:
  1. Dokončení aktualizace databáze všech rozhodčích a průběžné doplnění o nově vyškolené rozhodčí
  2. Školení rozhodčích III. třídy na jaře 2010
  3. Prolongační seminář pro rozhodčí II. a III. třídy na podzim 2010
  4. Doplnění Komise rozhodčích PAS o jednoho člena
  5. Zajištění rozhodčích na všech závodech podle požadavků pořadatelů
  6. Sledování změn v pravidlech atletiky a seznamování s nimi ostatní rozhodčí
 1. Příští schůze: dne 13.1.2010 na Děkance v 17 hodin.

Zapsala: M. Horáčková
fax PAS: 261213915, e-mail: PAS: klavrza@seznam.cz


Zápis

 

ze schůze KR PAS ze dne 21. 10. 2009

Přítomni: J. Kryštof, T. Trčková, O. Mácha, A. Belzová, M. Horáčková
Omluveni: V. Henclová, K. Mácha

 1. Organizační záležitosti (databáze, průkazy, jubilea):

 1. KR ČAS se zatím dohodla na světlých kalhotech, tričku a mikině. Barva trička a mikiny se dořeší na prosincové schůzi KR ČAS. Ještě se bude řešit označení funkcí rozhodčích na závodech.
 1. Soutěže (zkušenosti ze závodů, pravidla):

 

 1. J. Kryštof přinesl z KR ČAS přeložené změny pravidel schválených ISSF a přepošle je všem členům komise.
 1. Delegace:

 1. Různé:
 1. Prolongační seminář rozhodčích proběhne 7. 11. 2009 od 8 do 12 hod. na Děkance. Přednášet bude K. Mácha a J. Kryštof. Místnost zajistí J. Kryštof.
 1. Školení rozhodčích III. třídy pro malý zájem uchazečů se nebude konat a překládá se na rok 2010. Školení rozhodčích II. třídy se bude konat ve dnech 28. a 29. 11. 2009 na Děkance. Místnost zajistí J. Kryštof. Účastníci platí poplatek 200 Kč. Přednášející K. Mácha, J. Kryštof, P. Utěkal, V. Henclová.
 1. J. Kryštof informoval KR PAS, že KR ČAS se dohodla, že se pro příští období nebudou rozhodčí jmenovat ústředními rozhodčími.
 2. Návrhy na HR a ZHR pro halová mistrovství:

12.-14. 2. 2010 HR – Dvořáková, ZHR – J. Kryštof, ST – P. Mácha, Kryštof ml.
20.-23. 2. 2010 HR – Bort, ZHR – M. Horáčková, ST – Müller, P. Mácha
27.-28. 2. 2010 HR – Utěkal, ZHR – Belzová, ST – Hanykýř, Kryštof ml.

 1. KR PAS navrhla jednomyslně J. Kryštofa jako zástupce do předsednictva PAS.
 2. Zprávy z komise KR ČAS: Bude vydán průvodce startování IAAF. Návrh, aby prolongace I. třídy a ústředních rozhodčích byla prováděna v krajích. V roce 2010 se bude konat školení rozhodčích I. třídy. Zjistit v krajích zájemce o proškolení rozhodčích pro závody sportovců s postižením.
 1. Příští schůze: dne 9. 12. 2009 na Děkance v 17 hodin.

 

Zapsala: M. Horáčková
fax PAS: 261213915, e-mail: PAS: klavrza@seznam.czZápis ze schůze KR PAS ze dne 23. 9. 2009

Přítomni: J. Kryštof, T. Trčková, O. Mácha, A. Belzová, M. Horáčková Omluveni: V. Henclová, K. Mácha 
A. 
Organizační záležitosti (databáze, průkazy, jubilea): 
1. Byly reflektovány žádosti rozhodčích o ukončení své činnosti a budou vyřazeni z evidence. 
2. J. Kryštof informoval o uvažované změně oblečení rozhodčích, které navrhuje KR ČAS. KR PAS s tímto návrhem souhlasí. 
3. KR PAS bude požadovat na PAS soutěžní brožurky pro letní sezonu i pro hlavní rozhodčí. 
B. 
Soutěže (zkušenosti ze závodů, pravidla): 
1. J. Kryštof přinese přeložené změny pravidel po MS 2009 z KR ČAS. 
C. 
Delegace: 
1. Delegace provedena do konce letní sezóny. 
D.
Různé: 
1. Na výzvu týkající se semináře rozhodčích z důvodu skončení platnosti průkazu reagovalo 19 rozhodčích. Prolongační seminář se bude konat dne 7. 11. 2009 od 8 hodin na Děkance. Klavrza zajistí přednáškový sál a uveřejní informaci o konání semináře na internetových stránkách PAS a atletických listech. 
2. Školení rozhodčích III. třídy se bude konat v polovině listopadu. Mohou se hlásit také zájemci o zvýšení kvalifikae na II. třídu, v případě dostatečného zájmu uchazečů se školení bude konat koncem listopadu. Přihlášky posílat na e-mail A. Belzové – alena.belzová@mkcr.cz. 
3. J. Kryštof poslal e-mailem jmenný návrh na jmenování ústředním rozhodčím KR ČAS. 
4. A. Belzová rozešle děkovné dopisy rozhodčím, kteří ukončili svoji činnost. 
E. Příští schůze: 
se bude konat dne 21. 10. 2009 na Děkance v 17 hodin. 
Zapsala: 
M. Horáčková 
fax PAS: 261213915, 
mail: PAS: klavrza@seznam.cz