Zápisy komise rozhodčích

Zápisy z komise rozhodčích za rok 2019

č.1 ze dne 20.3.2019


Zápisy z komise rozhodčích za rok 2018

č.1 ze dne 3.1.2018

č.2 ze dne 14.2.2018

č.3 ze dne  20.3.2018

č.8 ze dne 12.12.2018


Zápisy z komise rozhodčích za rok 2017

č.1 ze dne  11.1. 2017

č.2 ze dne    8.3.2017

č.3 ze dne  12.4.2017

č.5 ze dne   7.6.2017

č.6 ze dne  28.8.2017

č.7 ze dne  8.11.2017

č.8 ze dne  6.12.2017
Zápisy z komise rozhodčích za rok 2016

č.1 ze dne  6.1.2016

č.2 23.3.  2016

č.3 27.4.  2016

č.4 20.6.  2016

č.5 24.8.  2016

č.6 19.10. 2016

č.7 30.11. 2016


2015

Zápis č. 8, ze schůze KR PAS ze dne 25. 11. 2015

Přítomni: A. Dvořáková, M. Horáčková,  T. Trčková,  Z. Simon

Omluveni: J. Kryštof

1.            Kontrola úkolů: Všechny úkoly splněny.

2.            Školení rozhodčích: Prolongační seminář rozhodčích se pro malé množství přihlášených zrušil. KR PAS zvažuje možnost uskutečnit tento seminář za účasti rozhodčích ze středočeského kraje.

3. Delegace rozhodčích: Komise rozhodčích provedla delegaci HR na halovou sezonu do konce února. Delegace bude zveřejněna na stránkách PAS.

Termín příštích schůze: 6. 1. 2016 od 17.30 hod.,  místo bude upřesněno.

Zapsala: M. Horáčková

-------------------------------------

Zápis č. 4, ze schůze KR PAS ze dne 15. 4. 2015

Přítomni: A. Dvořáková, M. Horáčková,  T. Trčková,  J. Kryštof

Omluveni: Z.Simon

1. Kontrola úkolů

Všechny úkoly splněny.

2.   Školení rozhodčích

Školení rozhodčích III. třídy se uskuteční 25. 4. 2015, vše je připraveno a je přihlášeno patnáct zájemců. Školení se uskuteční v budově ČUS, Zátopkova 2, Praha 6.

3. Delegace  HR

KR provedla delegaci rozhodčích na funkce HR do konce června. T. Trčková pošle návrhy HR všem navrženým a nechá zveřejnit na web stránky PASu.

Termín příští schůze: 20. 5. 2015 od 17.00 hod.,  místo bude upřesněno.

Zapsala: M. Horáčková

-------------------------

Zápis č. 3, ze schůze KR PAS ze dne 18. 3. 2015

Přítomni: A. Dvořáková, M. Horáčková,  T. Trčková, Z. Simon, J. Kryštof

1. Kontrola úkolů

Všechny úkoly splněny.

2.   Hodnocení HME

Práce rozhodčích se na HME obešla bez výraznějších excesů a jejich činnost byla kladně hodnocena ze strany ITO. Komise rozhodčí PAS děkuje všem zúčastněným rozhodčím za řádné plnění povinností. Za hladký průběh HME poděkoval všem i ředitel HME T. Janků.

3. Trička pro rozhodčí

O nabízená trička projevilo zájem 16 rozhodčích. A. Dvořáková trička objedná. Po dodání triček komisi rozhodčích PAS, bude oznámeno, kdy a kde budou předány.

Termín příští schůze: 15. 4. 2015 od 17.00 hod., místo bude upřesněno.

Zapsala: M. Horáčková

----------

Zápis č. 2, ze schůze KR PAS ze dne 16. 2. 2015

Přítomni: A. Dvořáková, M. Horáčková,  T. Trčková, Z. Simon, J. Kryštof

1. Kontrola úkolů

Všechny úkoly splněny.

2.   Delegace rozhodčích

Delegace rozhodčích na halovou sezonu hotova do konce února, pro březen zbývají závody veteránů a závod Praha-Brno – žactva.

3. Zprávy HR

Ze zpráv HR vyplývá, že dost často dochází k výpadkům cílové kamery, a proto je nutné všechny běhy měřit také ručně. Nezanedbávat ruční měření.

4. Školení rozhodčích

J. Kryštof do konce února zajistí podklady pro školení rozhodčích III. třídy, které se koná 25.4.2015.

5. Různé

T. Trčková pošle mail všem rozhodčím s dotazem, zda mají zájem o trička pro rozhodčí v modré nebo červené barvě.

Termín příští schůze: 18. 3. 2015 od 17.00 hod.,  místo bude upřesněno.

Zapsala: M. Horáčková

------------

2012

Zápis č. 8 ze schůze KR PAS ze dne 26. 9. 2012

Přítomni: A. Dvořáková, M. Horáčková, T. Trčková, J. Kryštof
Omluveni: Z. Simon

1. Školení rozhodčích
Pro školení rozhodčích III. třídy, které se koná 24. 11. 2012, bude místo konání ještě upřesněno.
Připravit organizační pokyny pro stránky PAS – pověřen J. Kryštof.
Připravit rozdělení školitelů – pověřen J. Kryštof.

2.   Delegace rozhodčích
Probrána a upřesněna delegace rozhodčích do konce letní sezóny.

3. Zprávy hlavních rozhodčích
J. Kryštof vypracuje na příští schůzi KR PAS souhrnné sdělení z obdržených zpráv hlavních rozhodčích.

4. Různé
Do termínové listiny byl zařazen přespolní běh „Podzimní běhání – 5. ročník“, který se koná 20. 10. 2012 od 9.30 v areálu Sportovní Jižní Město, o.p.s., Hrabákova 2001, Praha 11.
Na schůzi KR PAS byla diskutována otázka chování některých rozhodčích na ploše během závodů. KR PAS byly doručeny stížnosti ze strany pořadatelů závodů týkajících se rozhodování pod vlivem alkoholu. Komise vyjádřila stanovisko, že toto jednání je zcela nepřípustné, a to s ohledem na zajištění bezpečnosti závodníků a řádného průběhu soutěže, ale i vlastní bezpečnost dotčených osob.

Závody pro zimní sezónu:
2. 12. 2012 mezikrajové utkání st. žactva - Stromovka
8. 12. 2012 – Mikulášská hala - Stromovka

Termín příští schůze: 24. 10. 2012, od 17.00 hod.,  místo bude upřesněno.

Zapsala: M. Horáčková

-----

Zápis č. 7 ze schůze KR PAS ze dne 29. 8. 2012

Přítomni: A. Dvořáková, M. Horáčková, T. Trčková, J. Kryštof
Omluveni: Z. Simon

1. Diskuse o místě konání schůzí KR PAS
Projednávali jsme místo pro konání schůzí KR PAS z důvodu zrušení pronájmu budovy na Děkankce. Kancelář PAS je nově umístěna na Strahově v prostorách ČSTV. Otázka místa konání schůzí KR PAS zůstala zatím nevyřešena.

2.   Delegace rozhodčích
Bude provedena delegace rozhodčích na závody MPD finále st. žactva konané 5. 9. v Edenu a 12. 9. na Kotlářce. Na ostatní závody byla delegace provedena do 12. 9.

3. Školení rozhodčích
Na školení rozhodčích III. třídy,  které se koná 24. 11. 2012, se zatím přihlásilo 10 zájemců. Místo konání bude přihlášeným oznámeno elektronickou poštou.

Termín příští schůze: 26. 9. 2012, od 17.00 hod.,  místo bude upřesněno.

Zapsala: M. Horáčková

---------------

Zápis č. 6 ze schůze KR PAS ze dne 13. 6. 2012

Přítomni: A. Dvořáková, M. Horáčková, T. Trčková
Omluveni: J. Kryštof, Z. Simon

1. Praga Academica - zhodnocení
Časový pořad nebylo možné dodržet s ohledem na neadekvátní časové limity pro jednotlivé disciplíny. Pro příští ročník doporučujeme zlepšení časového pořadu v návaznosti na množství přihlášených závodníků.

2.   Delegace rozhodčích
Provedena delegace rozhodčích do konce června 2012.
Nepřesná delegace rozhodčích na PIM – HR měl v seznamu jiné složení rozhodčích, než mu byl v delegaci předložen. Důvod neuvedl.
3. kolo I. Ligy 5. 7. 2012 na Strahově – HR K. Mácha
Upřesnění delegace na MČR jun. dor. a návrh delegace na MČR M+Ž do 22 let

Termín příští schůze: 29. 8. 2012, místo bude upřesněno.

Zapsala: M. Horáčková

----------------

Zápis č. 5 ze schůze KR PAS ze dne 9. 5. 2012

Přítomni: A. Dvořáková, M. Horáčková, J. Kryštof, Z. Simon, T. Trčková

1. Kontrola úkolů
Ve dnech 14.-15. 4. 2012 proběhlo školení rozhodčích II. třídy, zúčastnilo se 11 rozhodčích (Fic, Jindřichová, Kubelka, Trachta, Doboš, Vindušková, Pospíšil, Svobodová, Horniaková, Hrabě, Firstová). Všichni účastníci absolvovali úspěšně zkoušky a stali se rozhodčími II. třídy. Všem účastníkům blahopřejeme a děkujeme za účast.

2.   Delegace rozhodčích
Provedena delegace rozhodčích na pražské závody do 27. 5. 2012.

3. Školení rozhodčích
Školení rozhodčích III. třídy se bude konat 24. 11. 2012. Úkolem členů komise rozhodčích je sehnat alespoň deset zájemců o školení rozhodčích. V návaznosti na toto školení se bude konat prolongace rozhodčích III. a II. třídy 25. 11. 2012.

Termín příští schůze: 13. 6. 2012 v 17 hod., PTU Děkanka

Zapsala: M. Horáčková

-------------

Zápis č. 4 ze schůze KR PAS ze dne 11. 4.2012

Přítomni: A. Dvořáková, M. Horáčková, J. Kryštof, Z. Simon
Omluveni: T. Trčková

1. Kontrola úkolů
Školení rozhodčích II. třídy připraveno, přihlášeno třináct rozhodčích.

2.   Delegace rozhodčích
Provedena delegace rozhodčích na pražské závody do 8. 5. 2012.

3. Hodnocení zpráv HR.
Viz příloha

4. Různé

Termíny schůzí: 9. 5., 13. 6., 29. 8.

Termín příští schůze: 9. 5. 2012 v 17 hod., PTU Děkanka

Zapsala: M. Horáčková

-------------

 

Zápis č. 3 ze schůze KR PAS ze dne 21. 3.2012

Přítomni: A. Dvořáková, M. Horáčková, J. Kryštof, T. Trčková, Z. Simon

1. Kontrola úkolů
Všechny úkoly splněny.

2.   Delegace rozhodčích
Provedena delegace hlavních rozhodčích na krajské přebory v Praze do konce června.

3. Školení rozhodčích
Školení rozhodčích II. třídy se koná 14.-15. 4. 2012 na PAS na Děkance. Přihlášeno dvanáct rozhodčích.
Školení rozhodčích I. třídy se koná 28.-30. 9. 2012 v Pardubicích. Zájemci se mohou přihlásit KR do konce června 2012. Při větším počtu přihlášených provede KR výběr.

4. Různé
Zpracovaná statistika za zimní sezónu.

Termín příští schůze: 11. 4. 2012 v 17 hod., PTU Děkanka

Zapsala: M. Horáčková

-------------------

Zápis č. 2 ze schůze KR PAS ze dne 8. 2.2012

Přítomni: A. Dvořáková, M. Horáčková, J. Kryštof, T. Trčková, Z. Simon

1. Kontrola úkolů
Všechny úkoly splněny.

2.   Delegace rozhodčích
Delegace HR a instruktorů – diskuse.
Provedena delegace rozhodčích na Pražskou tyčku na Strahově.
Ze zpráv HR vyplývá, že na závody konané v hale na Strahově je pořadateli požadován nedostatečný počet rozhodčích. Zjištěno, že KR PAS deleguje množství rozhodčích podle požadavku pořádajícího oddílu. KR PAS doporučuje všem HR, aby se spojili s ředitelem závodu a zjistili si, zda bude dostatečný počet tech. čety. V případě malého počtu nebo absence tech. čety bude třeba rozhodčí dodelegovat.

3. Zprávy KR
KR PAS na základě výkladu pravidla 147 – smíšené soutěže – vyjadřuje souhlas s pořádáním smíšených soutěží a to za předpokladu, že tato smíšená soutěž je schválená příslušným oblastním nebo národním řídícím orgánem. Zároveň doporučuje smíšené soutěže pořádat pouze u tratí na 2000 m a delších. Souhlas a doporučení navrhujeme k počtu maximálně tří závodnic.

4. Různé
A. Dvořáková převzala od výrobce objednaná trička pro rozhodčí. Trička budou prodávána během závodů v hale v termínech 18.-19. 2. a 25.-26. 2. 2012.

Termín příští schůze: 21. 3. 2012 v 17 hod., PTU Děkanka

------------

Zápis č. 1 ze schůze KR PAS ze dne 11. 1. 2012

Přítomni: A. Dvořáková, M. Horáčková, J. Kryštof, T. Trčková, Z. Simon

1. Kontrola úkolů
T.Trčková odeslala databázi rozhodčích, ale musí verzi v exelu ještě doplnit o čísla přidělená rozhodčím po zkouškách.
Poslány předběžné informace hlavním rozhodčím. Týká se mistrovských závodů pro letní sezonu. J. Kryštof doplnil vyhodnocení zpráv HR o název závodu, číslo závodu a jméno hlavního rozhodčího.

2.   Zprávy z KR ČAS
A. Dvořáková podala informaci z KR ČAS. Komise ČAS připravuje školení rozhodčích  I. třídy, plánovaný termín 28.-30. 9. 2012 v Pardubicích. Zájemci se mohou hlásit u T. Trčkové. Na jarní termín je plánované doškolení rozhodčích I. třídy a ústředních rozhodčích. Na podzim se připravuje školení se specializací na chůzi.

3. Školení rozhodčích
Školení rozhodčích II. třídy se bude konat 14.-15. 4. 2012. Školení rozhodčích III. třídy se předběžně bude konat 24. 11. 2012 a prolongační seminář pro III. a II. třídu se předběžně bude konat 25. 11. 2012.

4. Různé
A. Dvořáková informovala o dodání objednaných triček začátkem února.

Termíny schůzí: 8. 2., 21. 3., 11. 4. 2012
Termín příští schůze: 8. 2. 2012 v 17 hod., PTU Děkanka

2011

Zápis č. 9 ze schůze KR PAS ze dne 7. 12. 2011

Přítomni: A. Dvořáková, M. Horáčková, J. Kryštof, T. Trčková, Z. Simon

1. Kontrola úkolů
Všechny úkoly z minulé schůze byly splněny.

2.   Aktualizace databáze rozhodčích
T. Trčková provede aktualizaci databáze rozhodčích po doškolení rozhodčích na kameru a měření a vážení.

3. Halová termínová listina 2012
HR pro halové závody pořádané ČAS
28.-29. 1. 2012 – Mezistátní utkání ve vícebojích – HR  - L. Kňákal
10.-12. 2. 2012 – Mistrovství ČR ve vícebojích všech kategorií – HR – J. Hanykýř
18.-19.2. 2012 – MČR juniorských a dorosteneckých kategorií – HR – P. Utěkal
25.-26. 2. 2012 – MČR  mužů a žen – HR – A. Dvořáková
10. 3. 2012 – MČR veteránů – HR – S. Zychová
Provedena delegace HR na veřejné halové závody.

4. Školení rozhodčích
Proběhlo školení rozhodčích III. třídy, zúčastnilo se sedm uchazečů. Všichni zkoušky splnili napsáním testu a účastí na Mikulášské hale kde proběhla praktická část.

5. Různé
J. Kryštof předal vyhodnocení zpráv HR za rok 2011. Bylo mu uloženo aby vyhodnocení doplnil o název a číslo  závodu  a jména HR.

 

 

Termín příští schůze: 11. 1. 2012, 17 hod., PTU Děkanka

----------

Zápis č. 8 ze schůze KR PAS ze dne 2. 11. 2011

Přítomni: A. Dvořáková, M. Horáčková, J. Kryštof
Omluveni: Z. Simon, T. Trčková

1.         Kontrola úkolů
Všechny úkoly z minulé schůze byly splněny.

2.   Školení rozhodčích
a)      Školení rozhodčích III. třídy a první den školení II. třídy se konají dne 19. 11. 2011 od 8.00 na PSK Olymp ve Stromovce, druhý den školení II. třídy se koná dne 20. 11. 2011 od 8.00 na PTU Děkanka. J. Kryštof rozešle pozvánky všem zájemcům a A. Dvořákové, která tuto pozvánku uveřejní na internetových stránkách PAS.
b)      Komise PAS obdržela od PaedDr. Vinduškové seznam nových rozhodčích, kteří byli vyškoleni na FTVS.
c)      Dne 13. 11. 2011 se koná odborné školení rozhodčích pro měření a vážení na PTU Děkanka od 10.00.

5.   Různé
Rozhodčím byla nabídnuta možnost nákupu triček. Zájemci se přihlásí do 15. 11. 2011 M. Horáčkové.

Termín příští schůze: 7. 12. 2011, 17 hod., PTU Děkanka

----------

Zápis č. 7 ze schůze KR PAS ze dne 5. 10. 2011

Přítomni: A. Dvořáková, T. Trčková, M. Horáčková, J. Kryštof
Omluveni: Z. Simon

1.         Kontrola úkolů
Všechny úkoly z minulé schůze byly splněny.

2.   Personální záležitosti
Komise rozhodčích bere na vědomí ukončení činnosti rozhodčí M. Zítové na vlastní žádost. T. Trčková osloví Paedr. J. Vinduškovou ohledně školení rozhodčích na fakultě, případná možnost zapojení takto vyškolených studentů při rozhodování na závodech.

3.   Školení rozhodčích
Na školení rozhodčích III. třídy se do dnešního dne přihláslo šest zájemců. Na školení rozhodčích II. třídy se přihlásilo také šest zájemců. J. Kryštof přinese na příští schůzi zkušební testy pro školení rozhodčích II. třídy. Na doškolovací seminář rozhodčích, kterým končí platnost průkazu rozhodčích se bohužel přihlásil pouze jeden účastník. Z těchto důvodů se seminář překládá na příští rok.

5.   Delegace
Delegace rozhodčích byla provedena do konce letošního roku.

Termín příští schůze: 2. 11. 2011, 17 hod., PTU Děkanka

--------

Zápis ze schůze KR PAS ze dne 20. 4. 2011

Přítomni: A. Dvořáková, T. Trčková, M. Horáčková, Z. Simon
Omluveni: J. Kryštof

1.   Kontrola úkolů
Bod č. 2 z 7. zasedání – termín průběžně. HR jmenovitě rozepíší rozdělení funkcí a jmenovitě uvedou omluvené i neomluvené rozhodčí.

2.   Školení rozhodčích
Pro malý počet přihlášených rozhodčích se školení překládá na podzimní termín 19. 11. 2011.

3.   Delegace rozhodčích
Delegace rozhodčích jsou provedeny do 18. 5. 2011. Proběhl seminář instruktorů ČAS. Za rozhodčí PAS se semináře zúčastnili A. Dvořáková, R. Mastík a P. Utěkal a byli pro období 2012-2016 jmenováni instruktory ČAS. Zjistit a vytypovat rozhodčí pro instruktory PAS.

4.    Školení na kameru
Bylo vybráno deset rozhodčích na školení na kameru.

5.   Různé
Kladně hodnoceno společenské setkání rozhodčích konané 31. 3. 2011, s tím, že vybraná finanční částka pokryla objednané občerstvení.

 

Termín příští schůze: 25. 5. 2011, 17 hod., PTU Děkanka

Zapsala: M. Horáčková
--------

Zápis ze schůze KR PAS ze dne 23. 2. 2011

Přítomni: A. Dvořáková, T. Trčková, M. Horáčková, J. Kryštof
Omluveni: Z. Simon

1.         Kontrola úkolů
Bod č. 2 z 7. zasedání – termín průběžně. HR jmenovitě rozepíší rozdělení funkcí a jmenovitě uvedou omluvené i neomluvené rozhodčí.

2.   Školení rozhodčích
Informace o školení rozhodčích III. třídy jsou zveřejněny na internetových stránkách PAS.
Termín školení - 16. 4. 2011 8-17 hod. na PTU Děkanka
Školení rozhodčích II. třídy se koná 12. 11. 2011 na PTU Děkanka a prolongační seminář II. a III. třídy se koná 19. 11. 2011 na PTU Děkanka.

3.   Zprávy HR
Chybí čtyři zprávy HR z období halové sezóny. J. Kryštof bude urgovat.

4.   Různé
Dne 31. 3. 2011 se bude konat setkání pražských rozhodčích od 17.30 hod. v Jihoměstském pivovaru, přesná adresa bude uvedena na pozvánce.

Termín příští schůze: 23. 3. 2011, 17 hod., PTU Děkanka

 

Zapsala: M. Horáčková

--------------

Zápis č. 10 ze schůze KR PAS ze dne 12. 1. 2011

Přítomni: A. Dvořáková, T. Trčková, M. Horáčková, Z. Simon
Omluveni: J. Kryštof

1.         Kontrola úkolů z 9. zasedání
Bod č. 2 z 8. zasedání – termín průběžně
Bod č. 5 – termíny školení  a seminářů rozhodčích II. a III. třídy prodlouženo pro nepřítomnost J. Kryštofa do 23. 2. – J. Kryštof

2.   Informace z PAS
28. 2. 2011 se bude konat valná hromada PAS.

3.   Návrh na instruktory
Návrhy na instruktory byly předány R. Šimkovi z KR ČAS.

4.   Delegace na zimní sezonu
Prodiskutované sporné otázky u některých delegací na halovou sezonu. Delegace zajištěna do konce halové sezony.

5.   Různé
Připravuje se setkání pražských rozhodčích na 31. 3. 2011. A. Dvořáková připraví pozvánku.

Termín příští schůze: 23. 2. 2011, 17 hod., PTU Děkanka

Zapsala: M. Horáčková

2010

Zápis č. 9 ze schůze KR PAS ze dne 15. 12. 2010

Přítomni: A. Dvořáková, T. Trčková, M. Horáčková, Z. Simon, J. Kryštof

1.   Kontrola úkolů z 8. zasedání
Bod č. 2 z 8. zasedání – termín průběžně

2.   Informace z PAS
A. Dvořáková podala informaci o průběhu řešení závodů družstev mládeže v jarní části v roce 2011 a dále podala informaci ze schůze KR ČAS.

3.   Hodnocení školení rozhodčích III. a semináře
Semináře se zúčastnilo 8 rozhodčích a platnost průkazu jim  byla prodloužena do roku 2015.
Školení rozhodčích III. třídy se zúčastnilo 5 uchazečů a všichni úspěšně absolvovali test a praktickou část.

4.   Návrh na instruktory
Komise navrhla KR ČAS pro doplnění počtu instruktorů pro rok 2011-13 A. Dvořákovou a R. Mastíka.

5.   Plán práce na rok 2011
V dubnu KR uskuteční školení rozhodčích III. třídy a v listopadu školení II. třídy a seminář II. a III. třídy. J. Kryštof doplní přesné termíny do 12. 1. 2011.
Plán schůzí: 12. 1., 23. 2., 23. 3.

6.    Delegace na zimní sezonu
Provedena delegace HR pro halovou sezonu.

Termín příští schůze: 12. 1. 2010, 17 hod., PTU Děkanka

Zapsala: M. Horáčková

-------------------

Zápis č. 8 ze schůze KR PAS ze dne 3. 11. 2010

Přítomni: A. Dvořáková, T. Trčková, M. Horáčková, Z. Simon, J. Kryštof

1.   Kontrola úkolů z 7. zasedání
Trvá bod 2 – docházka rozhodčích na závody

2.   Školení rozhodčích III. třídy
Školení se koná 13. 11. 2010 v sobotu od 8.00 hod. na PTU Děkanka. Školitelé P. Utěkal, J. Kryštof, organizační zajištění A. Dvořáková, M. Horáčková. Poplatek za školení 100, Kč.

3.   Seminář pro rozhodčí III. a II. třídy
Seminář se koná 13. 11. 2010 v sobotu od 8.00 hod. na PTU Děkanka. Školitelé P. Utěkal, J. Kryštof, organizační zajištění A. Dvořáková, M. Horáčková. Poplatek za seminář 150,- Kč. Pozváno 36 rozhodčích, do 3. 11. potvrdilo účast pouze 6 rozhodčích.

4.   Termínovka
4. 12. – Mikulášská hala – Praha Stromovka
18. 12. – Vánoční hala – Praha Strahov
T. Trčková provede delegaci. Mikulášská hala - HR  A. Dvořáková, Vánoční hala - HR Z. Simon. Termínovka na halovou sezonu 2011 bude vyhotovena v průběhu prosince.

Termín příští schůze: 1. 12. 2010, 17 hod., PTU Děkanka

Zapsala: M. Horáčková

-----------------------------

Zápis č. 7 ze schůze KR PAS ze dne 6. 10. 2010

Přítomni: A. Dvořáková, T. Trčková, M. Horáčková, Z. Simon
Omluveni: J. Kryštof

1.   Kontrola úkolů z 6. zasedání
Všechny úkoly uložené na 6. zasedání jsou plněny.

2.   Docházka rozhodčích na závody
Členové KR budou upozorňovat ostatní rozhodčí na nutnost včasné omluvy z delegace na závody HR – minimálně dva dny předem. Je také nutné, aby HR uváděl na zprávě HR ze závodů jmenovitě neomluvené rozhodčí. Na toto budou rozhodčí upozorněni také během semináře a školení rozhodčích.

3.   Zhodnocení závodu Praha - Brno
Vzhledem k dotazům na závodech bylo upřesněno znění pravidla o rozeskakování pravidlo 181.9c. Závody se konaly z důvodu nepřízně počasí v hale. Vše bylo perfektně připravené i když na přípravu bylo málo času.

4.   Školení a seminář rozhodčích
Na prolongaci byli písemně pozváni ti vybraní rozhodčí, kterým končí platnost průkazu. Školení rozhodčích III. třídy – pozvánky byly e-mailem poslány pražským oddílům.

Termín příští schůze: 3. 11. 2010, 17 hod., PTU Děkanka

Zapsala: M. Horáčková

---------------------------

Zápis č. 6 ze schůze KR PAS ze dne 1. 9. 2010

Přítomni: A. Dvořáková, T. Trčková, M. Horáčková
Omluveni: J. Kryštof, Z. Simon

1. Kontrola úkolů z 5. zasedání
Všechny úkoly uložené na 5. zasedání jsou plněny.

2. MČR žáků a žákyň
Z důvodů kolize se závodem PIM Tesco Grand prix, komise provedla korekci sobotní delegace, tak aby oba závody se mohly uskutečnit s dostatečným počtem rozhodčích. Pro příště dáváme ke zvážení příslušné komisi zda pořádat dva závody takového rozsahu v jednom termínu.

3. Info z PAS
A. Dvořáková informovala o jednání s dodavatelem jednotného oblečení pro rozhodčí s firmou Newline o dalším dovybavení a také podala informaci o hlavních úkolech PAS týkající se KR.

4. Utkání Praha-Brno
Utkání Praha-Brno se koná 28. 9. 2010. Hlavní rozhodčí M. Horáčková. Delegace bude provedena po zpracování propozic.

5. Delegace rozhodčích
Delegace rozhodčích provedena do 14. 9. 2010 podle požadavků jednotlivých oddílů.

6. Různé
Termíny schůzí: 6. 10, 3. 11. a 1. 12. 2010.
Termín příští schůze: 6. 10. 2010, 17 hod., PTU Děkanka

Zapsala: M. Horáčková

----------------------

Zápis č. 5 ze zasedání komise rozhodčích PAS ze dne 26. května 2010:

Přítomni: A. Dvořáková, T. Trčková, J. Kryštof,
Omluveni: M.Horáčková, Z.Simon

1. Kontrola úkolů ze 4. zasedání
Komise projednala distribuci odesílání zpráv ze závodů pořádaných PAS.
Úkol - J. Kryštof bude zprávy HR ze závodů, které pořádá PAS, přeposílat na předsedu soutěžní komise J. Rudu.
T. Trčková provedla aktualizaci databáze pražských rozhodčích, včetně předání na KR ČAS.
Úkol - T.T. osloví aktivní rozhodčí s dotazem na oddílovou příslušnost a platbu členských příspěvků.
Úkol - J. Kryštof dopracuje třídní knihu z podzimního školení rozhodčích II. třídy a doškolovacího semináře II.třídy

2. Info z PAS
A. Dvořáková informovala o schůzce se zástupcem firmy Newline o dodání 50 ks triček  a další možnosti spolupráce při vybavení rozhodčích jednotným oblečením.

3. Delegace rozhodčích
Postupně zveřejňovány na stránkách PASu – www.pas-atletika.cz, pod záložkou « komise rozhodčích »-zodp. AD

4. Seminář a školení rozhodčích
Termín pro seminář (prolongaci) rozhodčích II.a III. třídy a pro školení rozhodčích III.třídy stanoven na sobotu 13. 11. 2010. Přihláška v el. podobě k dispozici na stránkách PASu.
Přihlášky se odesílají na e-mail J. Kryštofa - j.herodes@seznam.cz

5. Rozšíření obsahu zprávy HR
Zprávu HR je nutné rozšířit ještě o jmenovité uvedení omluvených rozhodčích a jako přílohu dát i jmenný seznam rozhodčích (nejlépe včetně rozdělení k disciplinám) – zodpovídá T. Trčková

6. Speciální olympiáda mentálně postižených sportovců
V termínu 2. -4. 7. 2010 se v Praze na Julisce uskuteční atletická část Speciální olympiády. V případě zájmu o rozhodování se obracejte na J.Jurečku – e-mail: honzajurecka@seznam.cz nebo tel.: 723 866 361

Termín příští schůze: 23. 6. 2010, 17 hod., PTU Děkanka

Zapsal: J.Kryštof                                                                 Schválila: A. Dvořáková-----------------------------

Zápis č. 4

ze schůze KR PAS ze dne 21. 4. 2010

Přítomni: A. Dvořáková, T. Trčková, M. Horáčková, J. Kryštof, Z. Simon

1.   Kontrola úkolů z 3. zasedání
O. Mácha a J. Strachota nepředali do dnešního dne, ani po upozornění T. Trčkové, zprávu HR. A. Dvořáková dá na webové stránky KR PAS  evidenci o účasti rozhodčích na halových závodech.

2.   Zprávy HR, změna – A. Dvořáková
Pro závody pořádané PAS přepracuje A. Dvořáková zprávu HR, doplní ji o protokol o konání soutěže a vyvěsí na webových stránkách KR PAS.

3.   Školení rozhodčích 3. třídy – A. Dvořáková, J. Kryštof
Školení rozhodčích 3. třídy se zúčastnilo sedm účastníků. Nízká účast byla způsobena pochybením při oslovení potenciálních uchazečů, a proto nebyla vedoucímu školení J.Kryštofovi vyplacena odměna za vedení školení. V rámci školení bylo od účastníků vybráno 700,- Kč na poplatcích, na odměny školitelů bylo vydáno 1050,- Kč. J. Kryštof zaarchivuje třídní knihu, evidenční čísla účastníků školení a předá kopii třídní knihy T. Trčkové, A. Dvořákové a p. Hotovému.

4.   Zpracování aktuální databáze rozhodčích PAS, včetně jejich přiřazení k oddílům.
T. Trčková zpracuje databázi rozhodčích včetně přiřazení k atletickým oddílům s propojením na ČAS, kde bude spolupracovat s p. Hotovým. Dále bylo konstatováno, že stále chybí třídní kniha ze školení rozhodčích II. třídy a prolongačního semináře rozhodčích II. třídy konaných na podzim roku 2009. J. Kryštof se spojí s vedoucími těchto školení – O. Máchou a A. Belzovou a předmětné dokumenty si od nich vyžádá.

5.   Informace z výboru PAS
A. Dvořáková podala informaci o hlavních úkolech PAS týkajících se KR.

6.   Delegace rozhodčích pro letní sezónu – počty přihlášených, průběh
Delegace je provedena na celý duben a první květnový týden.

7.   Příprava podzimního semináře
J. Kryštof zajistí školitele, seznam rozhodčích, kterých se tento seminář týká. Na příští schůzi navrhne termín konání.

8.   Různé
Termíny schůzí: 26. 5., 23. 6., 1. 9. 2010

Termín příští schůze: 26. 5. 2010, 17 hod., PTU Děkanka

Zapsala: M. Horáčková                                                         Schválila: A. Dvořáková

-------------------

Zápis č. 3

ze schůze komise rozhodčích PAS dne 17. 3. 2010

Přítomni: A. Dvořáková, T. Trčková, M. Horáčková, J. Kryštof
Omluveni: Z. Simon

1.   Kontrola úkolů z 1. schůze
Všechny úkoly splněny.

2.   Zprávy HR z halových závodů (kontrola a evidence) – Kryštof
Kryštof seznámil KR s vyhodnocením zpráv HR v halové sezóně – dvě zprávy chybí.

3.   Statistika účasti na závodech – Trčková a Kryštof
Trčková pošle Dvořákové přehled o účasti rozhodčích na halových závodech.

4.   Informace z KR ČAS – Dvořáková
Dvořáková podala informaci z KR ČAS.

5.   Školení rozhodčích 3. třídy – Kryštof
Zatím je přihlášeno 15 uchazečů. Potvrzen termín konání 17. - 18. 4. Na Děkance. Sraz v 7.45 hodin.

6.   Delegace HR pro soutěže v letní sezoně včetně Prahy – Dvořáková a Trčková
Trčková seznámila KR s delegací HR pro soutěže v letní sezóně. Vše bude zveřejněno v brožuře Pražské soutěže.

7.   Speciální školení – informace a přihlášky – Trčková
V sobotu 24. 4. se koná jednodenní seminář rozhodčích pro rozhodování AT pro sportovce s postižením. Zájemci se mohou hlásit do 31. 3. na adresu pudilova@post.cz. KR PAS navrhuje speciální školení na kameru a měření a vážení. KR ČAS vybere konkrétní školení.

8.   Různé
Oblečení rozhodčích, životní jubilea, utkání Praha-Brno, vrhačský mítink 8. 5., stížnost ze závodů 1. 3. – Stromovka.

Termín příští schůze: středa 21. 4. 2010, 17 hod., PTU Děkanka

Zapsala: M. Horáčková

----------------------------------

Zápis č. 2

ze schůze KR PAS ze dne 15. 2. 2010

Přítomni: A. Dvořáková, T. Trčková, M. Horáčková, Z. Simon
Omluveni: J. Kryštof

1.   Kontrola úkolů z 1. zasedání
Všechny úkoly splněny.

2.   Zprávy HR z halových závodů (kontrola a evidence) – J.K.
Přeloženo na schůzi 17. 3. – odpovídá J. K.

3.   Hodnocení uskutečněných halových závodů – A.D.
Halové závody probíhají bez zjevných závad a chyb v rozhodování.

4.   Info k utkání Praha – Brno ml. žactva v hale (delegace) – A.D.
HR – A. Dvořáková, ST – Zychová, kamera – Kulhánek – informovala A.D.

5.   Školení rozhodčích 3. třídy – J.K.
Školení rozhodčích se koná 17.-18. 4. 2010. – odpovídá J.K.

6.   Delegace HR pro soutěže v letní sezoně – A.D.
Schváleni HR pro soutěže v letní sezóně. A.D. předá návrh na KR ČAS.

7.   Speciální školení – info a přihlášky – T.T.
Na seminář pro kameru přihlášeno 14 lidí. A.D. předá na KR ČAS seznam zájemců na seminář pro závody tělesně a mentálně postižených.

8.   Různé
Nabídka na oblečení rozhodčích od firmy Hubert Sonnek- informaci podal Z.S.

Termín příští schůze: 17. 3. 2010, 17 hod., PTU Děkanka

 

Zapsala: M. Horáčková                                                                      Schválila: A. Dvořáková

----------------------------------

Zápis č. 1

ze schůze KR PAS ze dne 13. 1. 2010

Přítomni: A. Dvořáková, J. Kryštof, T. Trčková, M. Horáčková, Z. Simon

1.         Informace z VH PAS
A.Dvořáková informovala o průběhu a usnesení z VH PAS a o nově zvoleném výboru a revizorovi PAS

2.   Složení komise s úseky zodpovědnosti
a)   Předsedkyně – Adriana Dvořáková (AD), tel: 602200646, email: adricar@centrum.cz
delegace – Tereza Trčková (TT), tel: 737629594, email: tereza.koskova@seznam.cz
školení, zprávy HR, vyhodnocení činnosti rozhodčích – Jiří Kryštof (JK), tel: 605772430, email: jherodes@seznam.cz
pravidla – Zdeněk Simon (ZS), tel: 608851688, email: zsimon@centrum.cz
sekretář – Marcela Horáčková(MH), tel: 737323859, email: marcela.horackova@volny.cz
b)   Všichni členové komise souhlasí s uvedením tel. čísel a e-mailů na stránkách PAS.
c)   AD poděkovala bývalým členům komise (Aleně Belzové,Věře Henclové,Karlovi Máchovi a Oldřichu Máchovi) za odvedenou práci v KR a Jiřímu Kryštofovi za vedení KR po odstoupení Petra Utěkala.

3.   Kontrola úkolů z minulých schůzí
a)   Zápis 21. 10. 2009 – bod č. 6 – přihlásil se zatím P. Mácha.
b)   Zápis 9. 12. 2009 – bod č. 1 delegace na 20.-21. 2. změna startéra, ST – B. Skála, kontrola aktualizace databáze – odpovídá JK - průběžně

4.   Delegace rozhodčích na období 01-02 2010
a)   Odsouhlaseny delegace do konce halové sezóny.

5.   Informace k novým pravidlům
a)   Rozeslány informace k novým pravidlům všem rozhodčím, kteří mají e-mailovou adresu. Ostatní mají možnost seznámit se s těmito změnami na stránkách ČAS.

6.   Odměňování rozhodčích
a)   Směrnice byla rozeslána rozhodčím e-mailem, pro ostatní opět možnost k náhledu na stránkách ČAS.

7.   Informace z komise rozhodčích ČAS
a)   A. Dvořáková podala informace o zástupci v KR ČAS.

8.   Plán školení rozhodčích
a)   Termín školení rozhodčích III. třídy – odpovídá JK do 15.2.

9.   Plán práce KR na 1.Q 2010
a)   Plán práce bude zachován podle zápisu ze dne 9. 12. 2009.

10. Různé
a)   Termíny schůzí: 15. 2., 17. 3. a 21. 4. vždy v 17 hodin na Děkance
b)   Zjistit a příp.vyhledat zájemce o školení na kameru. 
c)   Zajistit, aby od  této sezóny HR ke zprávě vždy přiložili jmenovité rozdělení rozhodčích – 
odpovídá TT - ihned

Termín příští schůze: 15.2.2010, 17 hod., PTU Děkanka

Zapsala: M. Horáčková                                                                     Schválila: A. Dvořáková

2009