Zápis ze dne 18.11.2009

Zápis z 20. schůze PAS dne 18. listopadu  2009

Přítomni: Šrámek, Frček, Klavrza, Kučera, Ruda
Omluveni: Kárský, Novotný
Host: Kryštof

Začátek 9,15 hod.

  1. Hlavním bodem schůze byla příprava volební valné hromady PAS (10.12.2009). Místo jednání (salonek M. Huptycha na Slávii) je zajištěn, připraveny návrhy na jednotlivé komise (mandátová, volební, návrhová), pozvánky hostům a vlastní program. Vlastnímu jednání bude předcházet vyhodnocení ankety Atlet Prahy. Pozvánky na oddíly a hostům zajistí Č. Klavrza. Pozvánka je současně uveřejněna i na webu PAS.
  2. K halové sezoně – termínová listina dokončena, brožura bude k dispozici do valné hromady. Doplňuje se bod 4 minulého zápisu o 3 veřejné závody na Strahově (dva pro dospělé, jeden pro žactvo). Byl předložen návrh časového pořadu přeboru Prahy v hale (30.-31.1.2010), který bude upřesněn.

K předpokládané účasti závodníků z jiných krajů byla stanovena finanční spoluúčast kraje ve      výši 2000,- Kč. V takovém případě bude startovné jejich závodníků za každou disciplínu ve stejné výši jako u závodníků z Prahy (20,- Kč), bez finanční spoluúčasti kraje pak 100,- Kč za jeden start. Finanční spoluúčast musí být uhrazena do zahájení přeboru

  1. V. Kučera upozornil na organizační i finanční problémy několika pražských atletických oddílů, které dokonce reálně ohrožují jejich další existenci. Jedním z prvořadých úkolů nově zvoleného výboru bude pomoc v řešení vzniklé situace.
  2. Schůzka soutěžní komise se bude konat 25.11.2009 od 18,30 hod. na PTU. Členy komise vyrozumí Č. Klavrza.
  3. Oponentury jednotlivých článků talentované mládeže proběhly 11. listopadu 2009. V celkovém hodnocení zazněly převážně návrhy na zlepšení jejich další činnosti, z nichž za nejzávažnější se považuje návrh zahájit jednáni na úrovni ČAS – PAS – pražská gymnázia.
  4. P. Frček upozornil na inovované webové stránky PAS (správce M. Javůrek) a vybídl členy výboru k jejich  posouzení a k zaslání připomínek k obsahu i struktuře stránek.

Schůze skončena v 11,15 hod.

Příští schůze se koná ve středu 9. prosince 2009 od 9,00 hod. na PTU.

Zapsal: Frček 
Rozdělovník: členové výboru PAS a dále ČAS, Atletické listy, 
www.atletika.cz a  michalj@volny.cz