Zápis ze dne 29.9.2009

Zápis z 18. schůze PAS dne 29. září  2009

Přítomni: Šrámek, Frček,  Klavrza, Ruda
Omluveni: Kučera, Novotný

Začátek 9,10 hod.

  1. Bylo provedeno hodnocení sezony přeboru družstev. Předseda J. Šrámek vyzdvihl zejména to, že nový model koncepce soutěže splnil svůj účel především v kategorii mladšího žactva. Některé zkušenosti budou zpracovány soutěžní komisí do návrhu pro rok 2010. Důraz bude kladen na úpravu pravidel pro postup do finále. Vzhledem k malému počtu družstev v kategorii dorostu se doporučuje zvážit návrat k původnímu modelu. Vedoucí družstev budou vyzváni k zaslání připomínek a návrhů.
  2. O přípravě halové sezony informoval Č. Klavrza. V současné době probíhá výběr termínů a rozsah disciplín. Konečná podoba bude projednána na příští schůzi  výboru PAS.
  3. K hodnocení článků talentované mládeže: souhlasí se s  jeho zasláním  na PAS v elektronické podobě, a to v určených termínech, tj. do 16. resp. 25.10.2009. Oponentury proběhnou na PTU, termín je určen s přihlédnutím k době konání sportovních soustředění, a to 10. listopadu 2009 od 9,- hod. pro všechny články současně.
  4. Vyhlášení ankety Atlet Prahy 2009 se předpokládá v prosinci, přesné datum bude určeno na příští schůzi. Oddíly budou  vyzvány k zaslání návrhů, za celkovou přípravu odpovídají P. Novotný a J. Ruda.
  5. Výbor PAS s uspokojením konstatuje, že v sezoně 2009 došlo k výraznému zlepšení úspěšnosti medailových zisků staršího žactva při mistrovství ČR (v loňském roce 1, letos 9 medailí).

 

Konec v 11,15 hod.

Příští schůze se koná v úterý 20. října 2009 od 9,00 hod. na PTU.

Zapsal: Frček 
Rozdělovník: členové výboru PAS a dále ČAS, Atletické listy, 
www.atletika.cz a  michalj@volny.cz