Zápis ze dne 3.9.2009

Zápis ze 17. schůze PAS dne 3. září  2009

Přítomni: Šrámek, Frček, Kárský, Klavrza, Novotný, Ruda
Omluven: Kučera

Začátek 9,- hod.

  1. Předseda PAS J. Šrámek předložil základní hodnocení průběhu MČR mužů a žen na dráze (28.-29.6.) Ke zprávě technického delegáta (J. Kubica) podal vysvětlení technický ředitel mistrovství J. Ruda. V obšírné diskusi výbor PAS došel k závěru, že s obsahem zprávy technického delegáta se neztotožňuje. J. Šrámek byl současně pověřen získat i zprávu organizačního delegáty mistrovství. Při přípravě nové soutěžní brožury je třeba, aby soutěžní komise zařadila do vzorových časových programů i časy vyhlašovacích bloků vítězů jednotlivých disciplin.
  2. PAS podal přihlášku kandidatury na uspořádání MČR dorostu a juniorů (gigant) ve dnech 25.-27. června 2010. Předběžně se počítá s využitím stadionu na Slavii. J. Šrámek připraví v termínu (do 18. 9.) připraví zbývající technické podklady a doporučující dopis primátora. Výbor byl rovněž informován o základním návrhu složení organizačního výboru.
  3. Zprávu o průběhu soutěží přeborů družstev podal Č. Klavrza. Nedostatkem posledního kola bya výpadku časomíry i velmi nízká účast závodníků.
  4. Oponentury zpráv o činnosti jednotlivých článků talentované mládeže se budou konat v průběhu listopadu. Termín odevzdání příslušných zpráv na PAS i ČAS je do 16. října 2009 pro SpS a SG a do 26. října 2009 pro SCM. Vlastní termíny projednávání budou včas dohodnuty se všemi zástupci uvedených článků.
  5. Schvaluje se objednávka medailí pro přebornické soutěže v takovém počtu, aby byl pokryty potřeby alespoň na dvě sezony a bylo tak možno uplatnit množstevní slevu. Zajistí Č. Klavrza.
  6. Je třeba dodatečně rozeslat zápis z 16. schůze. Odpovídá Č. Klavrza.

 

Konec v 11,20 hod.

Příští schůze se koná v úterý 29. září 2009 od 9,00 hod. na PTU.

Zapsal: Frček 
Rozdělovník: členové výboru PAS a dále ČAS, Atletické listy, 
www.atletika.cz a  michalj@volny.cz