Zápis ze dne 9.12.2010

Přítomni: Šrámek, Frček, Kárský, Klavrza, Kryštof, Kučera, Novotný, Ruda

Začátek 9,05 hod.

  1. Projednány poslední detaily programu a zajištění valné hromady. Řídícím schůze se navrhuje L.Kárský, do mandátové komise Č. Klavrza, J.Fialová a R. Bártl, volební komise P. Sluka, T.Nakládal a J.Jičínský, návrhová J.Kubica, J.Weberová a  Cvetler. Vyhlášení ankety Atlet Prahy bude řídit P. Novotný a J.Ruda. Celkem pozváno 46 delegátů a 7 hostů.
  2. Výbor současně projednal návrh na drobné úpravy jednacího a volebního řádu.
  3. O čerpání finančních prostředků podal zevrubnou průběžnou informaci V. Kučera. Situace PAS je v tomto směru vážná, ke konci roku se předpokládá celková ztráta 100 – 110 tis. Kč, místo obvyklých 160 tis. Kč se do roku 2010 bude přecházet s částkou v rozpětí 30-80 tis. Kč. Tento výsledek nejvíce ovlivnily proti rozpočtu výrazně vyšší náklady na MČR dospělých. V r. 2010 bude nezbytné hledat úspory, lze očekávat, že i dotace z ČAS budou zřejmě nižší. Je třeba rovněž provést úpravu soutěžních poplatků, kde je  nezbytné, aby pokryly náklady.
  4. Č. Klavrza informoval o návrzích atletických oddílů na kandidáty do nového výboru PAS. Pro 9členný výbor se přihlásilo celkem 10 kandidátů, zatím není obsazen úsek mládeže a marketinku.
  5. V. Kučera upozornil výbor na zápis komise mládeže ČAS z 1.12.2009, který je vyvěšen i na webu ČAS, a v němž se zcela neopodstatněně píše o závažných nedostatcích v činnosti některých SCM, mj. i o obou pražských SCM (bod 6 tohoto zápisu). Toto tvrzení je v příkrém rozporu s jejich hodnocením při oponenturách, které proběhly 11.11.2009. Výbor PAS se zněním této části zápisu KM ČAS zásadně nesouhlasí a žádá komisi o přesnou konkretizací uvedeného tvrzení.
  6. Výbor PAS s uspokojením konstatuje podstatné zlepšení a současnou velmi dobrou úroveň webových stránek PAS (správce M. Javůrek), a to i v porovnání s weby ostatních KAS.

 

Schůze skončena v 11,00 hod.

Příští schůzi svolá předseda nově zvoleného výboru po valné hromadě.

Zapsal: Frček 
Rozdělovník: členové výboru PAS a dále ČAS, Atletické listy, 
www.atletika.cz a  michalj@volny.cz