rozhodčích

Adresář komise rozhodčích
Adriana Dvořáková předsedkyně 252 45 Ohrobec Lipová 56 602 200 646 adricar@centrum.cz
Marcela Horáčková sekretářka 130 00 Praha 3 Příběnická 4 737 323 859 marcela.horackova@volny.cz
Jiří Kryštof st. školení, zprávy HR 181 00 Praha 8 Krynická 498 605 772 430 jherodes@seznam.cz
Zdeněk Simon pravidla 149 00 Praha 4 Křejpského 1514 608 851 688 zsimon@centrum.cz
Tereza Trčková delegace 102 00 Praha 10 Hornoměcholupská 27 737 629 594 tereza.koskova@seznam.cz

Školení rozhodčích

Zpráva HR


Foto z meziměstského utkání Praha-Brno, 20. 3. 2010

Delegace rozhodčích

Zápisy komise rozhodčích (aktuální i starší)


Složení komise s úseky zodpovědnosti


předsedkyně

Adriana Dvořáková (AD) 
tel: 602200646, email: adricar@centrum.cz

delegace

Tereza Trčková (TT)
tel: 737629594, email: tereza.koskova@seznam.cz

školení, zprávy HR, vyhodnocení činnosti rozhodčích

Jiří Kryštof (JK)
tel: 605772430, email: jherodes@seznam.cz

pravidla

Zdeněk Simon (ZS)
tel: 608851688, email: zsimon@centrum.cz

sekretář

Marcela Horáčková (MH)
tel: 737323859, email: marcela.horackova@volny.cz