Komise rozhodčíchpředseda

Lukáš Lebr

mobil:  724 757 357

E-mail:  lebr@volny.cz

sekretářka

Marcela Horáčková

mobil:  737 323 859

E-mail:  marcela.horackova@volny.cz

delegace

Tereza Trčková

mobil:  737 629 594

E-mail:  tereza.koskova@seznam.cz

školení

Alena Belzová

mobil:  732 709 841

E-mail:  alena.belzova@mkcr.cz

zprávy HR a vyhodnocení činnosti rozhodčích

Adriana Dvořáková

mobil:  602 200 646

E-mail:  adricar@centrum.cz

člen

Zdeněk Simon

mobil:  608 851 688

E-mail: zsimon@centrum.cz


Zpráva HRDelegace rozhodčích

Zápisy komise rozhodčích