Atletika Hostivař

zkratka: ATHOS
adresa: Petra Černá
Hokejová 930/8
102 00 Praha 10

sportoviště:
Bruslařská
Praha 15 – Horní Měcholupy

v provozu i dřívější odkaz na web: www.ackovosrot.cz
telefon (+420): 774 984 877
608 982 686
e-mail: pbehensky@chello.cz
www: www.atletikahostivar.cz