Atletický školní klub Mazurská

zkratka: SBOPR
adresa: Ing. Radek Vašíček
Svídnická 507
181 00 Praha 8

sportoviště:
Základní škola Mazurská,
Svídnická 599/1a
181 00 Praha 8 – Troja
telefon (+420): 605 141 405
e-mail: radek.vasicek@askmazurska.cz
www: www.askmazurska.cz