Atletika Človíček, z.s.

zkratka: ATCLO
adresa: Dita Franklová
Na břehu 260/1
190 00  Praha 9
telefon (+420): 606 934 955
e-mail: vysocany@atletikaclovicek.cz
www: sportovniskolka.cz