PSK Olymp Praha

zkratka: OLYPR
adresa: Atletický oddíl
Za Císařským mlýnem 1063
170 06 Praha 7
telefon (+420): 974 836 268
e-mail: pskatletika@seznam.cz
www: www.atletika-olymp.cz