Sportovní klub ZŠ Jeseniova

zkratka: JESPR
adresa: Atletický oddíl
Jeseniova 96/2400
130 00 Praha 3
telefon (+420): 222 103 415
e-mail: sport@zsjeseniova.cz
www: www.jeseniova.cz