Tělocvičná jednota Sokol I.Smíchov

zkratka: SMICH
adresa: Bohdan Fuka
Plzeňská 27
150 00 Praha 5
telefon (+420): 257 318 695
e-mail: tjsis@tjsis.cz
www: tjsis.cz