Zápis ze dne 20.10.2009

Zápis z 19. schůze PAS dne 20. října  2009

Přítomni: Šrámek, Frček, Kárský, Klavrza, Kučera, Novotný, Ruda

Začátek 9,10 hod.

  1. Výbor vyslovuje poděkování družstvu starších žákyň Jeseniova, dorostenců USK a juniorů Slávie  za 2. místa ve finále MČR, družstvu Prahy za 2. místo v běžeckém poháru, juniorům Slávie pak ještě za 4. místo v PMEZ v Moskvě.
  2. Souhlasí se s tím, aby na zasedání předsedů krajských svazů s výborem ČAS dne 31.10.2009 přednesl  J. Šrámek za PAS návrh koncepce státní podpory sportu v ČR.
  3. Předseda J. Šrámek upozornil, že všechny objednávky týkající se halových závodů je třeba adresovat výhradně na mailovou adresu bezdekova@cstv.cz.
  4. Soutěžní komise dokončila návrh termínové listiny pro halovou sezonu. Uskuteční se celkem 8 veřejných závodů, 4 pro dospělé kategorie a 4 pro kategorie žactva. Vzhledem ke změnám financování provozu haly ve Stromovce i na Strahově a snížení možností dotací se schvaluje úprava startovného pro pražské závodníky na 50,- Kč, pro mimopražské 70,- Kč.
  5. Současně byl projednán a schválen rozsah disciplin jednotlivých veřejných závodů, který bude předán ke zveřejnění na webu PAS i ČAS do 23.10.2009. Pro soutěžní brožuru PAS i ČAS pak včetně časového pořadu. Za závody ve Stromovce připraví L.Kárský, na Strahově J. Ruda. Brožura PAS bude vytištěna do 30.11.2009, odpovídá Č.Klavrza.
  6. Přebor Prahy (30.-31.1.2010) se bude konat jako otevřený i pro mimopražské závodníky s tím, že bude navržen jako příp. Mistrovství Čech za předpokladu finanční spoluúčasti zúčastněných krajů.
  7. Oponentury článků talentované mládeže se budou konat o den později, tj. 11.11.2009, čas i místo se nemění (9,- hod., PTU). Za PAS se zúčastní J.Šrámek, V. Kučera, J.Ruda, dle možnosti L.Kárský.
  8. Volební valná hromada PAS se bude konat 10. prosince 2009 od 18 hod. v salonku M. Huptycha od 18 hod. Součástí programu VH bude i vyhlášení ankety Atlet Prahy 2009.
  9. Na příští schůzi výboru PAS bude přizván pověřený zástupce komise rozhodčích J.Kryštof k vyřešení obsazení zástupce KR ve výboru PAS. Zajistí J. Šrámek.
  10. Výbor PAS se pozastavuje nad způsobem jmenování šéftrenéra ČAS a změn s tím souvisejících.

 

Konec ve 12,50 hod.

Příští schůze se koná ve středu 18.listopadu 2009 od 9,00 hod. na PTU.

Zapsal: Frček 
Rozdělovník: členové výboru PAS a dále ČAS, Atletické listy, 
www.atletika.cz a  michalj@volny.cz